Українські землі у другій половині ХVIII ст.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

У якому місті побудовано церкву, зображену на ілюстрації?

а)

Харків

б)

Київ

в)

Чернігів

г)

Львів

2.

Яка російська імператриця відновила гетьманство 1750 року?

а)

Анна Іоанівна;

б)

Єлизавета Петрівна;

в)

Катерина І

г)

Катерина ІІ

3.

Як звали художника-графіка, іконописця другої половини XVII — першої половини XVIII ст.?

а)

Л. Тарасевич;

б)

Р. Ракушка-Романовський;

в)

І. Величковський;

г)

Й. Шедель.

4.

Який мистецький стиль панував в архітектурі України у другій половині XVII — першій половині XVIII ст. й означав «химерний, чудернацький»?

а)

романський

б)

готичний

в)

бароко

г)

модернізм

5.

Самійло Величко був...

а)

художником

б)

архітектором

в)

першодрукарем

г)

літописцем

6.

Позначте прізвище композитора України другої половини XVIII ст.

а)

К.Розумовський

б)

Д.Бортнянський

в)

С.Ковнір

г)

С.Величко

7.

Сучасником якої з наведених подій був Г. Сковорода?

а)

Перехід І. Мазепи на бік шведського короля;

б)

зруйнування Запорозької Січі російськими військами на чолі з П. Текелієм;

в)

третій поділ Польщі;

г)

заснування Хортицької Січі.

8.

У якій галузі культури плідно працювали М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель?

а)

театр

б)

література

в)

музика

г)

живопис

9.

Позначте назву останньої Запорозької Січі.

а)

Кам’янська Січ

б)

Олешківська Січ

в)

Нова Січ

г)

Чортомлицька Січ

10.

У якому році відбулося повстання на Правобережній Україні, що увійшло в історію під назвою «Коліївщина»?

а)

У 1750 р.

б)

1764 р.

в)

1768 р.

г)

1775 р.

11.

Позначте ім’я найбільш відомого ватажка опришківського руху XVIII ст.

а)

Б.Хмельницький

б)

О. Довбуш

в)

М.Залізняк

г)

С.Палій

12.

Скільки поділів Речі Посполитої було здійснено сусідніми державами у XVIII ст.?

а)

1

б)

2

в)

3

г)

4

13.

Проти кого боролися гайдамаки?

а)

Проти польських панів

б)

Проти російських дворян

в)

Проти татарських ханів

г)

Проти турецьких завойовників

14.

Який регіон був охоплений гайдамацьким рухом у XVIII ст.?

а)

Правобережна Україна

б)

Лівобережна Україна

в)

Галичина

г)

Запорожжя

15.

У якому році було остаточно закріпачене українське селянство колишньої Гетьманщини?

а)

1764 р.

б)

1775 р.

в)

1783 р.

г)

1785 р.

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б (1 балів)
3. а (1 балів)
4. в (1 балів)
5. г (1 балів)
6. б (1 балів)
7. б (1 балів)
8. в (1 балів)
9. в (1 балів)
10. в (1 балів)
11. б (1 балів)
12. в (1 балів)
13. а (1 балів)
14. а (1 балів)
15. в (1 балів)