24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Додано: 13 травня
Предмет: Історія України
Тест виконано: 9 разів
12 запитань
Запитання 1

Позначте ім'я та прізвище відомого українського фізика, який відзначився дослідженням високочастотного випромінювання, а також у співпраці з П.Кулішем та І.Нечуєм-Левицьким переклав зі староєврейської мови Псалтир та з грецької - Євангеліє:

варіанти відповідей

Микола Кибальчич.

Микола Бекетов.

Олександр Ляпунов.

Микола Гамалія.

Іван Пулюй.

Запитання 2

Перша в Російській імперії недільна школа була започаткована у Києві в:

варіанти відповідей

1859 р.

1864 р.

1861 р.

1872 р.

Запитання 3

Позначте визначення, що розкриває значення терміна "скульптура":

варіанти відповідей

композиція, виконана зі шматочків кольорового скла, закріплених у свинцевих рамках.

технологія отримання зображення шляхом тиражування з друкованих форм.

мистецтво виготовлення глиняних декоративних та ужиткових виробів.

вид мистецтва, твори якого тривимірні композиції, що виконуються з різних матеріалів: глини, каменю, металу тощо.

Запитання 4

Познанте назви творів, котрі належать перу відомої української поетеси Лесі Українки:

варіанти відповідей

"Камінна душа", "Довбуш", "Гірські акварелі".

"Fata morgana", "Тіні забутих предків", "Intermezzo".

"Пісні про волю", "Бояриня", "Камінний господар", "Лісова пісня".

"Камінний хрест", "Дорога", "Оповідання", "Синя книжечка".

Запитання 5

Позначте правильні твердження, що стосуються релігійного життя в Україні на початку XX ст.:

варіанти відповідей

непересічна роль у релігійному житті Галичини належала Андрею Шептицькому - митрополиту Російської православної церкви.

 релігійне питання дедалі частіше знаходило своє місце у програмах вітчизняних політичних сил, наприклад, Українська народна партія декларувала принципи атеїзму.

напередодні Першої світової війни в Україні діяли дві великі християнські церкви - Російська православна церква, яка послідовно обстоювала інтереси українців, і Українська греко-католицька, котра перетворилася в опору російського та австро-у горського імперських режимів.

Російська православна церква слугувала засобом зросійщення й денаціоналізації віруючих Наддніпрянщини, зокрема, імперський уряд забороняв вживання української мови навіть у проповідях.

 роль захисника українства на Закарпатті взяв на себе мукачівський єпископ Юлій Фірцак, який рішуче боровся проти зугорщення краян, протестував проти їх економічних пригнічень.

з 1799 р. на Київському митрополичому престолі жодного разу не було українця, а з 1812 р. не висвячували українців на єпископів.

на початку XX ст. набував значних розмірів сектанський рух: за деякими даними в 1914 р. на території України налічувалося 4 мільйони представників різних сект.

Запитання 6

Позначте назви виду мистецтва та прізвище й ім'я особи, з якою пов'язаний цей опис: "Член Петербурзької академії наук. Автор численних портретних композицій, мистецьких творів побутової та історичної тематики, серед яких "Шинкар", "Кобзар", "Пересепенці", "Скіф", "Запорожці у розвідці". Творець пам'ятників І. Котляревському та М. Гоголю у місті Полтава":

варіанти відповідей

скульптура - Леонід Позен.

 живопис - Микола Пимоненко.

література - Іван Нечуй-Левицький.

музика - Микола Лисенко.

Запитання 7

Емський указ 1876 р.:

варіанти відповідей

був спрямований на підтримку "українофільства".

стосувався лише мовної політики у державних установах.

забороняв вживання української мови у Малоросії, крім навчання нею у початкових школах.

проголошував, що "малороссийского языка не было, нет и быть не может".

Запитання 8

Позначте назви драматичних творів, написаних Іваном Карпенком-Карим:

варіанти відповідей

"Безталанна". 

"Дай серцю волю, заведе в неволю".

"Наймичка".

"Мартин Боруля". 

"Назар Стодоля".

"Лимерівна". 

"Хазяїн".

"Сто тисяч".

Запитання 9

Позначте історико-культурні події, що відбулися у 1862 році:

варіанти відповідей

Позначте історико-культурні події, що відбулися у 1862 році:

відкриття у Львові першого в Галичині українського професійного театру. 

заснування Миколою Мурашком Київської рисувальної школи.

створення Семеном Гулаком-Артемовським опери "Запорожець за Дунаєм".

Запитання 10

Що це?

варіанти відповідей

Будинок резиденції митрополита Буковини в Чернівцях

Володимирський собор у Києві

Будівля оперного театру в Одесі

Київська Лавра

Запитання 11

Автором чого є ця людина?

варіанти відповідей

«Різдвяна ніч», «Тарас Бульба», «Коза-Дереза», «Пан Коцький», «Зима й весна»

«Безталанна», «Наймичка», «Мартин Боруля», «Сто тисяч», «Хазяїн»

«Голота», «Солдатки»

«Хмари», «Над Чорним морем»

Запитання 12

Де розташована ця будівля?

варіанти відповідей

Одеса

Львів

Київ

Чернівці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест