12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Культурологія

Додано: 8 грудня 2020
Предмет:
Тест виконано: 71 раз
50 запитань
Запитання 1

Які з перелічених племен були першими на території України ?

варіанти відповідей

Сармати

Скіфи

Трипільці

Киммерійці

Запитання 2

Як називається бог сонця у язичників ?

варіанти відповідей

Дажбог

Коляда

Купала

Ярило

Запитання 3

Що означає слово «язичництво»?

варіанти відповідей

Знання декількох мов

Поділ на вищі та нижчі стани

Система дохристиянських релігійних вірувань

Суворо встановлена система заборон

Запитання 4

Які тварини вважалися священними в наших предків ?

варіанти відповідей

Віл і кінь

Кінь і корова

Корова і вівця

Вівця і свиня

Запитання 5

В яку добу трипільська культура набула в Україні найвищого розвитку ?

варіанти відповідей

Мезоліту

Енеоліту

Неоліту

Палеоліту

Запитання 6

Як у наших предків називали святилища ?

варіанти відповідей

Хороми

Капища

Кола

Відправники

Запитання 7

Вкажіть найцікавішу пам’ятку культової скульптури язичницьких часів :

варіанти відповідей

Статуя Перуна

Збруцький ідол

Статуя Коляди

Статуя Мокоші

Запитання 8

Яка з цих систем вірувань свідчить , що наші предки вірили в потойбічне життя :

варіанти відповідей

Шаманізм

Фетишизм

Тотемізм

Анімізм

Запитання 9

Назвіть міфічні істоти нижчого рангу у пантеоні слов’янських богів :

варіанти відповідей

Чорнобог , Білобог

Сварожичі

Дажбог, Ярило, Коляда

Мавки , водяники, русалки , домовики

Запитання 10

Який період охоплює культура Київської русі ?

варіанти відповідей

VII-VIII ст

VIII-IX ст

IX-X ст

IX-XIII ст

Запитання 11

Ким було запроваджено в Київській Русі християнство ?

варіанти відповідей

Ярославом Мудрим

Аскольдом

Володимиром Великим

Княгинею Ольгою

Запитання 12

Що таке «графіті»?

варіанти відповідей

Безстержневі олівці для малювання

Вид образотворчого мистецтва , основним зображеним засобом якого є однотонний малюнок

Наука про письмо , що досліджує співвідношення між літерами і звуками

Стародавні написи і малюнки на стінах споруд , приміщеннях , предметах

Запитання 13

Чому виникла необхідність в прийнятті християнства ?

варіанти відповідей

Язичницька віра стояла на перешкоді внутрішній і зовнішній політиці Київської русі

Язичництво виявилося на той час неспроможним об’єднати народ

Язичницька віра не сприяла держаному будівництву країни

Ідолам поклонялася окрема частина населення

Запитання 14

Яке життєве кредо втілив у своєму творі «Повчання дітям» Володимир Мономах?

варіанти відповідей

Любити і шанувати батьків і наставників

Турбота про землю і свій народ мудрим державним діячем

Цінність розумної людини не залежить від її соціального положення

Заклик до припинення міжусобних війн руських князів

Запитання 15

Коли було запроваджено в Київській Русі християнство ?

варіанти відповідей

980 р

985 р

987 р

988 р

Запитання 16

Яку назву одержав головний собор давньоруської держави ?

варіанти відповідей

Десятинна церква

Софія Київська

Володимирський собор

Видубицький монастир

Запитання 17

картина , написана водяними фарбами по свіжій вогкій штукатурці - це:

варіанти відповідей

мозаїка

Фреска

Ікона

Гравюра

Запитання 18

Що увійшло до збірника «Руська правда» ?

варіанти відповідей

Твори народного мистецтва

Твори на релігійну тематику

Давньоруський юридичний кодекс

Морально-повчальні настанови

Запитання 19

Назвіть реальну історичну постать , яка згодом стала героєм:

варіанти відповідей

Кирило Кожумяка

Добриня Микитич

Альоша Попович

Ілля Муромець

Запитання 20

За часів чийого правління спостерігався найбільший розквіт Київської держави?

варіанти відповідей

Ярослава Мудрого

Володимира Мономаха

Володимира Великого

Святослава

Запитання 21

Як називалася рукописна книга перекладів текстів Євангелія з болгарської на розмовну українську мову ?

варіанти відповідей

Остромирове Євангеліє

Велесова книга

Пересопницьке Євангеліє

Острозька Біблія

Запитання 22

Як називалася перша друкована книга в Україні ?

варіанти відповідей

Апостол

Буквар

Азбука

Псалтир

Запитання 23

Яка мова в 14-17 ст була визнана офіційною ?

варіанти відповідей

Українська

Польська

Литовська

Латинська

Запитання 24

Що оспівувалася в думах ?

варіанти відповідей

Події життя козацької України

Комедійний характер народного життя

Сум, туга, пов’язані зазвичай , зі смертю

У них критикувалися спроби інших конфесій поширити свій вплив на православне населення

Запитання 25

На якій пам’ятці духовної культури присягає Президент України ?

варіанти відповідей

Остромировому Євангелії

Острозькій Біблії

Пересопницькому Євангелії

Холмському Євангелії

Запитання 26

Як називався навчально-освітній заклад в Острозі ?

варіанти відповідей

Острозька слов’яно-греко-латинська школа

Острозький науковий центр

Острозький ліцей

Острозька академія

Запитання 27

Як історики називали Запорозьку Січ?

варіанти відповідей

Українська Спарта

Руська Річ Посполита

Держава в державі

Синопсис України

Запитання 28

Хто з перелічених гетьманів не навчався в Києво-Могилянській академії ?

варіанти відповідей

Кирило Розумовський

Пилип Орлик

Павло Полуботок

Іван Самойлович

Запитання 29

Що означав стиль бароко?

варіанти відповідей

Романтичність

Камерність

Пишна декоративність

Класичність

Запитання 30

Про кого В. Каразін сказав такі слова : «Ми під козацьким чубом і в українській свитці мали свого Піфагора , Орігена, Лейбніца»?

варіанти відповідей

І. Мазепу

Г. Сковороду

Ф. Прокоповича

І. Котляревського

Запитання 31

«Він був найщедрішим меценатом церковного будівництва , витративши на нього астрономічну суму, що перевищувала 10 річних бюджетів тодішньої української держави». Про кого ці слова ?

варіанти відповідей

Б. Хмельницького

Володимира Великого

Ярослава Мудрого

Івана Мазепу

Запитання 32

Що означає «Сродна праця» за Г. Сковородою ?

варіанти відповідей

Праця за покликанням

Осоружна праця

Праця інтелектуальна

Праця спільна для всієї родини

Запитання 33

Кого в 19 ст в Україні називали «українським Ломоносовим» за кількістю винаходів ?

варіанти відповідей

Т. Осиповського

М. Остроградського

І. Срезневського

В. Каразіна

Запитання 34

Що означає Емський указ ?

варіанти відповідей

Забороняв жити в Україні М. Драгоманову

Відзначав особливі досягнення українців у галузі культури

Забороняв друкувати та видавати твори українською мовою

Сприяв розвитку української культури

Запитання 35

Коли було видано циркуляр П. Валуєва , схвалений російським імператором про заборону ураїнської мови ?

варіанти відповідей

20 травня 1855 р

10 червня 1860 р

10 липня 1861 р

18 липня 1863 р

Запитання 36

Вкажіть характерні риси освіти першої половини 19 ст :

варіанти відповідей

Переважний характер релігійного виховання

Платний вибір навчання

Політика «обрусєнія»

Рутинні засоби навчання

Запитання 37

Якою була основна мета «Просвіти» ?

варіанти відповідей

Поширення освіти і національної свідомості

Створення народних музеїв

Поширення українських звичаїв і традицій

меценатська діяльність

Запитання 38

З іменем кого були пов’язані урочисті заходи, які традиційно проводили українці ?

варіанти відповідей

І. Франка

А. Шеприцького

Лесі Українки

Тараса Шевченка

Запитання 39

Який університет став першим осередком українського національного відродження ?

варіанти відповідей

Харківський

Львівський

Київський

Одеський

Запитання 40

Що означає термін «глобоманство»?

варіанти відповідей

Бажання зблизитися з простим людом- глобом

Зневажливе ставлення до простого люду

Сліпе наслідування простих людей у всьому

Прагнення підвищувати свій науковий рівень , щоб виділитися серед простого люду

Запитання 41

Що означає термін «Розстріляне відродження»?

варіанти відповідей

Генерація української інтелігенції, репресована радянськими каральними органами у 1930х роках

Посилення економічної та політичної залежності України від центру

Поблажливе ставлення до української культури і мистецтва

Звернення українських митців до епохи Відродження

Запитання 42

Хто заснував Молодий театр в Києві ?

варіанти відповідей

Л. Курбас

М. Садовський

Г. Юра

А. Бучма

Запитання 43

Яку назву мала академічна хорова капела України ?

варіанти відповідей

Дума

Кобза

Ліра

Думка

Запитання 44

Яку роль в культурному і духовному житті України відіграла «Хрущовська відлига»?

варіанти відповідей

М. Хрущов намагався повернутись до сталінізму

Не порушував ідеології марксизму-ленінізму

Митці не були реабілітовані

Відбулося формування генерації молодих українських письменників

Запитання 45

Що означає термін «модернізм»?

варіанти відповідей

Загальна назва течії , які заперечують реалізм

Течії, які наближені до прогресивних традицій

В основі теорії модернізму лежить реалізм

Представники цього напрямку відкидають суб’єктивізм

Запитання 46

Якій проблемі надається особлива увага в 21 ст ?

варіанти відповідей

Повернення в державу втрачених культурних цінностей

Розвитку народного мистецтва

Реабілітації культурно-мистецьких постатей

Підвищення культурного розвитку

Запитання 47

Вкажіть відому виконавицю сучасних пісень, народну співачку України, Росії, Молдови :

варіанти відповідей

А. Пугачова

С. Ротару

А. Кудлай

Т. Повалій

Запитання 48

Який стиль переважає в сучасних будівлях ?

варіанти відповідей

Готика

Бароко

Рококо

Класика

Запитання 49

Масова культура ХХІ ст - це :

варіанти відповідей

Процес розповсюдження інформації

Процес формулювання світогляду

Процес адаптації цінностей

Процес інформатизації суспільства

Запитання 50

Хто з меценатів підтримував діяльність Київського братства ?

варіанти відповідей

Конашевич-Сагайдачний

Іов Борецький

Богдан Хмельницький

Ян Самойський

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест