Геометричні завдання
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Оберіть прямий кут

а)
б)
в)
г)
2.

Як називається кут?

а)

тупий

б)

розгорнутий

в)

прямий

г)

гострий

3.

Скільки кутів зображено?

а)

1

б)

2

в)

3

г)

4

4.

Як називається фігура?

а)

крива лінія

б)

відрізок

в)

ламана лінія

г)

пряма

5.

Вибери прямий кут

а)

ВАС

б)

САD

в)

немає жодного

г)

ADE

6.

Знайди діаметр кола, радіус якого 6см

а)

6см

б)

3см

в)

12см

г)

1см

7.

Периметр квадрата 24 см. Знайди радіус кола

а)

6см

б)

4см

в)

3см

г)

12см

8.

Знайди сторону квадрата, якщо радіус кола 8см, а периметр трикутника 34см

а)

26см

б)

18см

в)

13 см

г)

9см

9.

Радіус кола 6см. Яка довжина відрізка АВ

а)

б)

6см

в)

12см

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. г (1 балів)
3. в (1 балів)
4. в (1 балів)
5. в (1 балів)
6. в (1 балів)
7. в (2 балів)
8. г (3 балів)
9. в (1 балів)