Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

На якому з рисунків зображено внутрішні різносторонні кути?

а)

Рис. 1

б)

Рис. 2

в)

Рис. 3

г)

Рис. 4

2.

Яке з тверджень хибне?

а)

При перетині двох прямих січною утворюється 8 кутів.

б)

Якщо при перетині двох прямих січною відповідні кути рівні, то ці прямі паралельні.

в)

Якщо при перетині двох прямих січною внутрішні односторонні кути кути рівні, то ці прямі паралельні.

г)

Якщо при перетині двох прямих січною внутрішні різносторонні кути рівні, то ці прямі паралельні.

3.

Визначте градусну міру кута х, якщо дві паралельні прямі перетинає січна і один з утворених кутів дорівнює 130°

а)

130°

б)

60°

в)

50°

г)

Визначити неможливо

4.

Якими є прямі а і в?

а)

Перетинаються

б)

Паралельні

в)

Перпендикулярні

г)

Неможливо визначити

5.

Виберіть усі рисунки, на яких прямі m і n паралельні

а)

Рис. 1

б)

Рис. 2

в)

Рис. 3

г)

Рис. 4

6.

При перетині паралельних прямих a і d січною k утворилося 8 кутів.Виберіть усі кути, рівні куту 5.

а)

1

б)

2

в)

3

г)

4

д)

6

е)

7

є)

8

7.

Знайдіть градусну міру кута х, якщо a c і b c

а)

48°

б)

132°

в)

84°

г)

42°

8.

Знайдіть градусні міри кожного з двох внутрішніх односторонніх кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною, якщо один з кутів менший від другого у 3 рази.

а)

55° ; 165°

б)

36° ; 144°

в)

45° ; 135°

г)

50° ; 150°

9.

Сума градусних мір трьох з восьми кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною, дорівнює 220°. Знайдіть суму всіх гострих кутів.

а)

160°

б)

120°

в)

100°

г)

140°

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в (1 балів)
3. в (1 балів)
4. а (1 балів)
5. а б (2 балів)
6. а в е (2 балів)
7. г (3 балів)
8. в (4 балів)
9. а (5 балів)