квадратична нерівність
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

На рисунку зображено графік функції y=-x2 + 4x - 3.

Розвяжіть нерівність -x2 + 4x - 3 ≤ 0

а)

⌈1;3⌉

б)

(-∞;1) υ (3; +∞)

в)

(-∞;1⌉ υ ⌈3; +∞)

г)

(0;1)

2.

На рисунку зображено графік функції y = x2 +2x.

Знайдіть множину розв'язку нерівності x2 +2x ≤ 0

а)

(-2;0)

б)

⌈-2;0⌉

в)

⌈-1;0⌉

г)

(-∞;-2⌉ υ ⌈0;+∞)

3.

Розв'яжіть нерівність х2 - 25 > 0

а)

(-∞; -5) υ (5;+∞)

б)

(-5;5)

в)

(-∞; -5⌉ υ ⌈ 5;+∞)

4.

Яка з нерівностей є правильною при будь-яких значеннях х?

а)

х2 + 10 < 0

б)

(х - 5)2 ≥ 0

в)

(х - 1)2 > 0

5.

Розв'яжіть нерівність -2х2 +5х - 2 ≥ 0

а)

(1/2; 2)

б)

(-∞; 1/2) υ (2; +∞)

в)

⌈1/2; 2⌉

6.

Розв'яжіть систему нерівностей

а)

(1/2; 2)

б)

(4,5; +∞)

в)

(-∞;1/2) υ (3/2; 4,5)

г)

(- ∞; 4,5)

7.

Яка з нерівностей є квадратична?

а)

х - 4 ≤ 0

б)

4 - х2 > 0

в)

6х - 5 ≥ х2

г)

х3+4х < 3

8.

Що є графіком квадратичної нерівності?

а)

пряма

б)

гіпербола

в)

парабола

г)

коло

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. б (1 балів)
3. а (2 балів)
4. в (1 балів)
5. в (2 балів)
6. в (3 балів)
7. б в (1 балів)
8. в (1 балів)