Liczebniki.

Додано: 8 травня 2020
Предмет: Польська мова, 4 клас
Тест виконано: 4 рази
11 запитань
Запитання 1

Zapisz liczebnik pięć w formie liczebnika zbiorowego.

варіанти відповідей

piąty

 pięć piątych

  pięcioro

piąta

Запитання 2

liczebniki zbiorowe wskazują na

варіанти відповідей

liczbę osób, zwierząt..., np. trzy domy

 kolejność osób, zwierząt, ... drugi dzień

oznaczają liczbę niecałkowitą... , np. trzy piąte

 liczbę osób, zwierząt..., np. troje przyjaciół

Запитання 3

Liczebik dziesięciu to liczebnik

варіанти відповідей

główny

 porządkowy

zbiorowy

Запитання 4

Zaznacz poprawne zdanie

варіанти відповідей

smażyłem półtorej cebuli.

 usmażyłem półtora cebuli.

  usmażyłem półtoru cebuli.

Запитання 5

Zaznacz poprawne zdanie, wraz z ich dobrą nazwą liczebnika.

варіанти відповідей

 nie ma jedna trzeciej (l, ułamkowy) soli

ubrałem sześć (l. zbiorowy) par skarpet

 w szkole nie ma pięciu uczniów (l. zbiorowy)

Запитання 6

Zaznacz prawidłową odpowiedź

варіанти відповідей

 dwudziestu chłopców     

 dwadzieścia chłopców        

jedenastu chłopców

Запитання 7

Liczebnik odpowiadający na pytania: który z kolei? którego? to:

варіанти відповідей

 liczebnik główny

liczebnik porządkowy

liczebnik zbiorowy

 liczebnik ułamkowy

Запитання 8

Pięć źrebiąt czy pięcioro źrebiąt?

варіанти відповідей

pięć

pięcioro

Запитання 9

Jakich liczebników użyjesz, by określić liczbę rzeczowników: ludzie, drzwi, dzieci?

варіанти відповідей

ułamkowych,

zbiorowych,

porządkowych,

głównych.

Запитання 10

Zastąp liczby odpowiednimi formami liczebników:

Moich (6) ………. wujków uczestniczyło w tej olimpiadzie.

варіанти відповідей

Sześć

Sześciu

Sześcioro

Запитання 11

Zastąp liczby odpowiednimi formami liczebników:

Moich (12)                  kotów.

варіанти відповідей

dwanaście

dwunastu

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест