Лінійні, розгалужені алгоритми та цикли в Python
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Яка команда записана правильно та виведе на екран повідомлення: Я вивчаю мову програмування Python

а)

print (Я вивчаю мову програмування Python)

б)

print ("Я вивчаю мову програмування Python")

в)

print "(Я вивчаю мову програмування Python)"

г)

prnt ("Я вивчаю мову програмування Python)

2.

Виберіть фрагменти програми з помилками

а)

print (3+4)

б)

print ("3+4")

в)

print ("3+4=" 3+4)

г)

print ("3+4=7)

д)

print {3+4}

3.

Вкажіть, який буде результат виконання наведеного коду програми

а)

5 5

б)

5.5

в)

55

г)

5, 5

4.

Необхідно від імені комп'ютера привітатися з людиною, чиє ім'я введено командою name=input ('Як тебе звати?'). Що має бути після коми в print ('Привіт, ',  )?

а)

ім'я змінної

б)

name

в)

своє ім'я

5.

Виберіть істинні умови (True), якщо а=5

а)

a<5

б)

a>1

в)

a<10

г)

a>0 and a<6

д)

a!=5

6.

Виберіть хибні умови (False), якщо b=−3

а)

b<0

б)

b>0

в)

b>−3

г)

b>−5

д)

b!=−3

7.

Який буде результат виконання програми?

а)

числа рівні

б)

перше число більше

в)

друге число більше

г)

SyntaxError

8.

Які команди необхідно використати, щоб скласти програму малювання прямокутного трикутника синього кольору?

а)

from turtle import*

б)

color ('blue')

в)

circle (50)

г)

forward (100)

д)

left (90)

9.

Скільки разів виконається цикл?

a=0

for i in range (1,5):

a=a+10

а)

0

б)

10

в)

5

г)

4

10.

Яким буде результат виконання циклу?

a=0

for i in range (1,5):

a=a+10

а)

0

б)

10

в)

5

г)

40

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в г д (1 балів)
3. а (1 балів)
4. б (1 балів)
5. б в г (2 балів)
6. б в д (2 балів)
7. в (1 балів)
8. а б г д (1 балів)
9. г (1 балів)
10. г (1 балів)