Лінзи
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Пряма, яка проходить через центри сферичних поверхонь, що обмежують лінзу, - це…

а)

головна оптична вісь

б)

фокальна площина

в)

оптична сила

г)

фокусна відстань

2.

Фізична величина, яка характеризує лінзу та є оберненою до фокусної відстані, - це…

а)

головна оптична вісь

б)

фокальна площина

в)

оптична сила

г)

фокусна відстань

3.

Оптична сила вимірюється в …

а)

метрах

б)

сантиметрах

в)

діоптріях

г)

міліметрах

4.

Основні одиниці вимірювання фокусної відстані…

а)

метри

б)

сантиметри

в)

діоптрії

г)

міліметри

5.

  Якщо в точці простору перетинаються світлові промені, то зображення  …

а)

уявне

б)

не існує

в)

дійсне

г)

знаходиться в нескінченності

6.

 Якщо лінза розсіювальна, то її оптична сила…

а)

більша 0

б)

менша 0

в)

дорівнює 0

г)

більша або дорівнює 0

7.

Якщо в точці простору перетинається світловий промінь та продовження світлового променя, то зображення  …

а)

уявне

б)

не існує

в)

дійсне

г)

знаходиться в нескінченності

8.

 Промінь, який проходить через оптичний центр лінзи, після заломлення в лінзі…

а)

йде через фокус

б)

через фокус йде його продовження

в)

йде паралельно головній оптичній осі

г)

не заломлюється та не змінює свого напрямку

9.

 Якщо в точці простору перетинається два продовження світлових променів, то зображення  …

а)

уявне

б)

не існує

в)

дійсне

г)

знаходиться в нескінченності

10.

Формула тонкої лінзи має вигляд…

а)
б)
в)
г)
11.

 Промінь, паралельний головній оптичній осі, після заломлення в лінзі…

а)

йде через фокус

б)

через фокус йде його продовження

в)

йде паралельно головній оптичній осі

12.

Розсіювальна лінза завжди дає зображення…

а)

уявне, збільшене, пряме

б)

дійсне, збільшене, перевернуте

в)

дійсне, збільшене, пряме

г)

уявне, зменшене, пряме

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. в (1 балів)
3. в (1 балів)
4. а (1 балів)
5. в (1 балів)
6. б (1 балів)
7. а (1 балів)
8. г (1 балів)
9. а (1 балів)
10. в (1 балів)
11. а (1 балів)
12. г (1 балів)