Ліпіди:властивості та роль
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Енергетична цінність 1 г жиру еквівалентна, кДж:

а)

17,6

б)

35,9

в)

31,2

г)

38,9

2.

Скількі утворюється води при оксинені 100 г жиру, г:

а)

105

б)

100

в)

38,9

г)

17,6

3.

Для ліпідів у клітинах не властиві такі функції:

а)

структурна

б)

запасаюча

в)

регуляторна

г)

синтетична

4.

Як називаються складні комплекси ліпідів з вуглеводами?

а)

гліколіпіди

б)

фосволіпіди

в)

ліпопротеїни

г)

воски

5.

До стероїдів відносять:

а)

холестерол

б)

статеві гормони

в)

жовчні кислоти

г)

вітамін D

6.

Ліпіди добре розчинні у:

а)

воді

б)

полярних розчинниках

в)

неполярних органічних розчинниках

г)

лугах

7.

До класу яких хімічних речовин належать статеві гормони, гормони кори надниркових залоз, вітамін В:

а)

жири

б)

жирні кислоти

в)

фосфоліпіди

г)

стероїди

д)

альдегіди

8.

До складу бологічних мембран входять:

а)

холестерол

б)

жирні кислоти

в)

глікоген

г)

фосфоліпіди

9.

Оберить всі фнкції ліпідів:

а)

енергетична

б)

структурна

в)

синтетична

г)

транспортна

д)

емульгуюча

е)

механічна

є)

гормональна

ж)

ферментативна

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. а (1 балів)
3. г (1 балів)
4. а (1 балів)
5. а б в г (2 балів)
6. в (1 балів)
7. г (1 балів)
8. г (1 балів)
9. а б г д е є (3 балів)