Лишайники
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Наука, що вивчає лишайники називається: 

а)

ліхенологія

б)

мікологія

в)

бріологія

г)

альгологія

2.

Організми, які разом з водоростями входять до складу лишайників:

а)

мохи

б)

гриби

в)

бульбочкові бактерії

г)

хвощі

3.

Тіло лишайника називають: 

а)

грибниця

б)

слань

в)

плодове тіло

г)

мікориза

4.

Спосіб живлення лишайників: 

а)

автотрофи

б)

гетеротрофи

в)

автогетеротрофи

г)

жодна відповідь невірна

5.

Лишайники - індикатори: 

а)

чистота повітря 

б)

чистоти води 

в)

забруднення грунту 

г)

забруднення гірських порід

6.

Лишайники розмножуються: 

а)

статевим способом

б)

вегетативно та статевим способом 

в)

вегетативно

г)

жодна відповідь невірна

7.

Автотрофним компонентом лишайника можуть бути: 

а)

бурі і зелені водорості

б)

тільки зелені водорості 

в)

зелені водорості і ціанобактерії 

г)

тільки ціанобактерії

8.

У складі лишайника гриб отримує від водорості: 

а)

воду

б)

органічні речовини

в)

мінеральні солі

г)

вуглекислий газ

9.

. На нашій планеті лишайники поширені:

а)

тільки в тропічних районах

б)

тільки в пустелях 

в)

в помірних та холодних областях

г)

скрізь

10.

Визначіть лишайник, який згадується в Біблії під назвою «манна небесна»:

а)

аспіцилія їстівна

б)

лецидея заглиблена

в)

пармелія борозенчаста

г)

цетрарія ісландська

11.

За малюнком визначіть належність лишайника "ризокарпона географічного" (лат. Rhizocarpon geographicum)  до певної групи:

а)

накипні

б)

листуваті

в)

кущисті

12.

За малюнком визначіть належність лишайника "ксанторії настінної" (лат. Xanthoria parietina) до певної групи:

а)

листуваті

б)

накипні

в)

кущисті

13.

За малюнком визначіть належність лишайника "мох дубовий" (лат. Evernia prunastri) до певної групи:

а)

кущисті

б)

листуваті

в)

накипні

14.

Зазначте, де розташовані клітини водоростей у складі лишайнику: 

а)

у верхньому коровому шарі

б)

у нижньому коровому шарі

в)

у серцевині

г)

під нижнім коровим шаром

15.

Які відносини у гриба і водорості, що утворюють лишайник?

а)

кожен живе як самостійний організм

б)

водорість паразитує на грибі

в)

гриб паразитує на водорості

г)

гриб і водорість живуть в симбіозі

16.

Чому лишайники відносять до грибів?

а)

гриби, що входять до складу лишайників не можуть жити самостійно

б)

водорості, що входять до складу лишайників можуть жити самостійно

в)

гриби, що входять до складу лишайників можуть жити самостійно

г)

ціанобактерії, що входять до складу лишайників можуть жити самостійно

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б (1 балів)
4. в (1 балів)
5. а (1 балів)
6. б (1 балів)
7. в (1 балів)
8. б (1 балів)
9. г (5 балів)
10. а (1 балів)
11. а (5 балів)
12. а (1 балів)
13. а (1 балів)
14. в (1 балів)
15. г (1 балів)
16. а (1 балів)