18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Літературні жанри та стилі

Додано: 14 вересня 2020
Предмет: Зарубіжна література, 9 клас
Тест виконано: 5 разів
19 запитань
Запитання 1

1.Жанри епосу - це

варіанти відповідей

комедія, трагедія, ода

поема, драма, нарис

гімн, послання, комедія

оповідання, повість, роман

Запитання 2

2. Рід літератури, у якому зображено навколишню дійсність шляхом передавання почуттів, переживань ліричного героя чи автора - це

варіанти відповідей

епос

лірика

драма

метафора

Запитання 3

3.Суміжний рід літератури - це

варіанти відповідей

ліро-епічний жанр

епос

лірика

драма

Запитання 4

4.Сукупність ознак, характерних для певного часу - це

варіанти відповідей

жанр твору

рід літератури

стиль доби

поетичний стиль

Запитання 5

5. До жанрів драми належать:

варіанти відповідей

романс, елегія

комедія, драма

оповідання, новела

поема, балада

Запитання 6

6. Ці твори зображують події у теперішньому моменті і призначені для театральних постановок:

варіанти відповідей

епічні твори

драматичні твори

ліричні твори

ліро-епічні твори

Запитання 7

Назва цього літературного роду походить від слова «розповідь»

варіанти відповідей

лірика

драма

епос

лірика +епос

Запитання 8

Жанри епосу- це

варіанти відповідей

романс, гімн, ода, елегія, епіграма та послання

оповідання, повість, роман, новела, роман-епопея та нарис


комедія, трагедія, драма 

поема, балада

Запитання 9

Невеликий за обсягом епічний прозовий твір, у якому зображується подія з життя одного сформованого персонажа

варіанти відповідей

оповідання

повість

роман

новела

Запитання 10

Середній за обсягом розповідний прозовий твір, у якому широко змальовано життя одного або кількох героїв протягом тривалого або важливого за подіями проміжку часу

варіанти відповідей

оповідання

повість

роман

новела

Запитання 11

Великий за обсягом і складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені важливі й складні суспільні про­цеси, всебічно і в розвитку показані численні персонажі. Розвивається кілька сюжетних ліній, пов’язаних з долею го­ловних героїв

варіанти відповідей

оповідання

повість

роман

новела

Запитання 12

Взаємодія різних жанрів, що приводить до утворення нових, це

варіанти відповідей

літературний рід

літературний стиль

перехідні явища в літературі

Запитання 13

Різновид твору, що характеризується сукупністю певних формальних і змістових особливостей - це

варіанти відповідей

перехідні явища в літературі

жанр

стиль

Запитання 14

Стала цілісність або спільність образної системи, засобів художньої виразності, та обраних прийомів, що характеризують твір або сукупність творів, це -

варіанти відповідей

жанр

стиль

літературний рід

Запитання 15

Вкажіть літературний рід творів, в основі яких лежить розповідь від автора

варіанти відповідей

епос

лірика

драма

Запитання 16

Вкажіть літературний рід творів, у яких навколишню дійсність зображено через змалювання почуттів ліричного героя

варіанти відповідей

драма

епос

лірика

Запитання 17

Вкажіть ліро-епічні жанри

варіанти відповідей

роман, повість, оповідання

поема, балада, притча

ода, сонет, хоку

трагедія, комедія, драма

Запитання 18

Вкажіть жанри епосу

варіанти відповідей

оповідання, новела, повість

балада, притча, байка

ода, сонет, вірш

трагедія, комедія, драма

Запитання 19

У жанрі поєднуються

варіанти відповідей

мовні і надмовні елементи

постійні та змінні ознаки

загальні та індивідуальні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест