Лівобережна, Слобідська та Південна Україна в другій половині XVIII ст.

Додано: 15 квітня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 53 рази
8 запитань
Запитання 1

1. Позначте ім'я та прізвище особи, стосовно якої мовилися слова: "Мала Росія, Ліфляндія і Фінляндія є провінціями... Ці провінції, а також Смоленську, треба найлегшим способом привести до того, щоб вони обрусіли... Домогтися цього буде дуже легко... Коли ж у Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися щоб час і назва гетьманів зникли":

варіанти відповідей

А Кирило Розумовський;

Г Данило Апостол;

В Петро Калнишевський;

Д Іван Мазепа.

Запитання 2

2. Позначте назву органу Російської адміністрації на Лівобережній Україні, що упроваджувався тут одразу після скасування гетьманської посади:

варіанти відповідей

А перша Малоросійська колегія;

Б Правління гетьманського уряду;

В Таємна канцелярія;

 Г друга Малоросійська колегія;

Запитання 3

3. Позначте назви намісництв, що утворилися після ліквідації полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні у 1781 p.:

варіанти відповідей

А Харківське і Катеринославське намісництва;

Б Чернігівське і Київське намісництва;

В Київське, Чернігівське і Харківське намісництва;

Г Київське, Чернігівське і Новгород-Сіверське намісництва.

Запитання 4

4. Позначте подію, якої стосується витяг із документа: "Щоб запобігти всяким втечам і обтяженню поміщиків та інших сільських жителів, кожному з поселян залишатися на своєму місці й при своєму званні, де він записаний нинішньою останньою ревізією...":

варіанти відповідей

А придушення гайдамацького руху на Правобережжі;

Д  закріпачення селян Лівобережжя та Слобідської України;

В надання Російським урядом дозволу на заснування Нової Січі;

Б проведення Петром Рум'янцевим Генерального опису Малоросії.

Запитання 5

5. Позначте події вітчизняної історії, що відбулися у 1783 p.: (дві відповіді)

варіанти відповідей

А утворення Барської конфедерації;

Б розгортання опришківського руху під проводом Олекси Довбуша,

В видання указу Катерини II про запровадження кріпацтва на Лівобережжі та Слобожанщині;

Г оприлюднення "Жалуваної грамоти дворянству";

Д приєднання Кримського ханства до складу Російської імперії;

Е скасування полково-адміністративного устрою на Слобожанщині;

Є реорганізація російським урядом десяти козацьких полків Лівобережжя.

Запитання 6

6. Позначте заходи, проведені Кирилом Розумовським, що стосуються впорядкування внутрішнього життя Гетьманщини: (5 відповідей)

варіанти відповідей

А повернення під гетьманське управління Запорозької Січі та Києва;

Б повернення місту Батурин статусу гетьманської столиці;

В проведення "генерального слідства про маєтності";

Г відродження традиції регулярного (тричі на рік) скликання Генеральної козацької ради;

Д реформування судочинства за зразком судової системи Речі Посполитої першої половини XVII ст.;

Е  укладення збірника законів під назвою "Права, за якими судиться малоросійський народ";

Є модернізація козацького війська за зразком кращих іноземних армій;

Ж впровадження обов'язкової освіти для козацьких дітей.

Запитання 7

7. Позначте назви російсько-турецьких морських договорів кінця XVIII ст., згідно з якими володарювання Російської імперії поширювалося на українські території (дві відповіді)                          

       

варіанти відповідей

А Прутський мирний договір;

Б Кючук-Кайнаджійський мирний договір;

В Константинопольський мирний договір; 

Г Ясський мирний договір;

Д Бахчисарайський мирний договір.

Запитання 8

8. Позначте міста, що впродовж другої половини XVIII ст. постали на території су­часної України: (чотири відповіді)

                                                                        

                                                                     


варіанти відповідей

А Катеринослав;

Б Харків;

В Єлисаветград;

Г Одеса;

Д Донецьк;

 Е Херсон;

Є Полтава;

Ж Запоріжжя.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест