Лівобережна та Правобережна Гетьманщини у 60-80-х рр. 17 ст.

Додано: 1 лютого
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 4 рази
16 запитань
Запитання 1

Вічний мир між Річчю Посполитою та Росією був укладений в:

варіанти відповідей

1686

1786

1688

1665

Запитання 2

Відмінність умов польсько-московського «Вічного миру» (1686 р.) від умов Андрусівського перемир’я (1667 р.) полягала в тому, що одноосібну зверхність московського царя визнано над

варіанти відповідей

Правобережною Україною.

Чернігово-Сіверською землею.

Лівобережною Україною

Запоріжжям.

Запитання 3

Бахчисарайський договір 1681 р., що вирішував долю Правобережної України, укладено турецьким султаном із

варіанти відповідей

австрійським цісарем.

польським королем.

шведським королем.

московським царем.

Запитання 4

За "Вічним миром" 1686 р. під владою Московії опинились (оберіть всі правильні відповіді):

варіанти відповідей

Лівобережжя

Правобережжя

місто Київ

Запорожжя

Запитання 5

Суть Бахчисарайського договору:

варіанти відповідей

договір між Гетьманщиною та Кримським ханством про військовий союз і взаємодопомогу.

договір між Кримським ханством і Московським царством про припинення нападів на Україну.

договір між Московським царством і Османською імперією про кордон по Дніпру, а територія між Південним Бугом і Дніпром 20 років мала бути незаселеною.

договір між Османською імперією та Річчю Посполитою про приєднання до Туреччини Поділля і визнання незалежності Правобережної України.

Запитання 6

Відновлення козацьких полків на Правобережжі наприкінці XVII ст. було зумовлено прагненням Речі Посполитої:


варіанти відповідей

заручитися підтримкою козаків у війні з Туреччиною та сприяти господарському освоєнню розореного війною краю

закласти підвалини об’єднання українських земель у межах створеного Руського князівства

Запитання 7

Економічне становище Правобережжя на кінець XVII ст.:


варіанти відповідей

багатолюдний, економічно розвинутий, заможний край.

густонаселений, але економічно відсталий, бідний край.

майже безлюдний, економічно занедбаний і поруйнований край.

територія з незначною кількістю населення, але високо розвинутим сільським господарством.

Запитання 8

Після Юрія Хмельницького гетьманом Правобережної України став:

варіанти відповідей

Павло Тетеря

Іван Богун

Іван Мазепа

Петро Дорошенко

Запитання 9

Період Руїни характеризувався:


варіанти відповідей

всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних Національно-визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького

форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля

внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав

остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повного інтеграцією українських земель у Російську імперію

Запитання 10

Які українські землі увійшли до складу Османської імперії в роки Руїни?


варіанти відповідей

Східна Галичина

Запорожжя

Лівобережжя

Західне Поділля

Запитання 11

Сутність і наслідки «Вічного миру»:варіанти відповідей

договір між Гетьманщиною і Річчю Посполитою, який давав Україні статус Великого князівства Руського.

договір між Московським царством і Річчю Посполитою, що остаточно затверджував насильницький поділ України між кількома державами.

договір між Османською імперією та Московським царством, який розділяв Україну по Дніпру.

договір між Річчю Посполитою й Османською імперією про розмежування сфер впливу в Україні та взаємодопомогу.

Запитання 12

Що було наслідком Чигиринських походів турецько-татарських військ у 1677—1678 рр.?


варіанти відповідей

руйнування столиці Гетьманщини, встановлення турецького протекторату над Правобережжям

зречення влади гетьмана П. Дорошенка, перехід Лівобережжя під зверхність Москви

втрата влади гетьманом Ю. Хмельницьким, розкол Гетьманщини на Правобережну і Лівобережну

об’єднання Гетьманщини під владою П. Дорошенка, встановлення турецького протекторату над козацькою державою

Запитання 13

Прочитайте визначення й укажіть поняття, яке відповідає його змісту.

«Назва, вживана в історичній літературі для періоду громадянських воєн, вторгнень іноземців в Україну, її поділу, спустошення у 60-70-х рр. XVII ст.»


варіанти відповідей

Анархія

Розруха

Руїна

Хаос

Запитання 14

Портрет якого гетьмана?

варіанти відповідей

Ю.Хмельницький

Д. Многорішний

П.Дорошенко

І.Виговський

Запитання 15

Оборону якого міста описано в уривку з історичного джерела:

«Понад місяць тривала облога, місто запекло боронилося, ніби знало, доки стоятиме велична столиця гетьмана Богдана, доти й житиме віра в те, що минуться незгоди»?


варіанти відповідей

Гадяча        

Глухова  

Чигирина     

Батурина

Запитання 16

Андрусівське перемир'я було укладено в:

варіанти відповідей

1666

1667

1665

1668

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест