1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини

Додано: 26 квітня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 851 раз
13 запитань
Запитання 1

Позначте назву органу , що здійснював адміністративне управління Лівобережною Україною
 

  

варіанти відповідей

 Новоросійське генерал-губернаторство

  Синод

 Малоросійська колегія

Слобідське намісництво

Запитання 2

Після смерті якого гетьмана було заборонено обрання гетьмана  


варіанти відповідей

 Д.Апостола

І.Скоропадського

  С.Величка

Запитання 3

За правління якої російської імператриці було обрано останньо гетьмана Української козацької держави
 

варіанти відповідей

 КатериниІІ

  Анни Іоанівни

 Єлизавети Петрівни

Запитання 4

Що стосується гетьманства К.Разумовського (один варіант)


 

  

 

варіанти відповідей

самостійна зовнішня політика

скликання старшинської ради

 самостійне призначення полковників

Запитання 5

У якому році Гетьманщина перетворилася на Малоросійське генерал-губернаторство?


варіанти відповідей

 1794

 1781

  1765

Запитання 6

За указом російської імператриці Катерини II гетьманство було скасовано

варіанти відповідей

А 1709 р.

Б 1727 р.

В 1764 р.

Г 1775 р

Запитання 7

Діяльність Другої Малоросійської колегії була спрямована на:

варіанти відповідей

Повернення козаків із Османської імперії на Запоріжжя;

Запровадження полкового устрою в Слобідській Україні;

Впорядкування системи управління Запорозькою Січчю;

Заборону решток автономних прав і устрою Гетьманщини.

Запитання 8

Укажіть кому із зображених історичних діячів належить наведений факт біографії:

«Граф Російської імперії, генерал-фельдмаршал. Останній гетьман Війська Запорозького. Відновив давню козацьку столицю Батурин».

варіанти відповідей
Запитання 9

Хто остаточно ліквідував Гетьманщину?

варіанти відповідей

цариця Катерина ІІ

цариця Єлизавета

цар Петро І

цар Микола ІІ

Запитання 10

На прохання старшини, та шляхти 3 травня 1783 року вийшов указ Катерини ІІ щодо селян Лівобережної та Слобідської України, який призвів до: 


варіанти відповідей

звільнення селян

переселення селян до східних областей Росії

переселення селян до Криму

закріпачення селян

Запитання 11

У якому місті розташовано зображений палац гетьмана Кирила Розумовського?

варіанти відповідей

Чигирин

Батурин

Глухів

Київ

Запитання 12

Що з переліченого стосується Кирила Розумовського ?

1. вихованець із простих козаків

2. гетьманську булаву тримав 22 роки

3. останній український козацький гетьман

4. президент Російської академії наук

5. сучасник Івана Скоропадського

6. фаворит імператриці Єлизавети Петрівни

варіанти відповідей

1, 3,4

1,2,6

2,3,5

3,5,6

Запитання 13

Чим було спричинене відновлення гетьманства в 1750 р.?

1. пропозицію старшини, яка наполегливо домагалася відновлення гетьманства від імператриці.

2.особистою зацікавленістю О.Меншикова, який сподівався у такий спосіб розширити свої маєтності в Україні

3. прагненням російського уряду надати українцям тих прав і вольностей, які мали в імперії росіяни

4. потребою відновити економічно-стратегічний потенціал України з метою використання його в майбутніх війнах з Туреччиною.

5. прагненням російського царату перетворити автономну Україну на конфедерацію двох рівноправних держав

варіанти відповідей

1,2

1,4

2,3

4,5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест