Люблінська унія та українські землі

Додано: 13 вересня 2019
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 75 разів
10 запитань
Запитання 1

магдебурзьке право - це ?

варіанти відповідей

влада феодалів

міське право, за яким міста частково звільнялися від підпорядкування центральній адміністрації, і створювали органи самоврядування.

багатогалузеве панське господарство

Запитання 2

воєводство- це?

варіанти відповідей

адміністративна одиниця у Великому князівстві Литовському та Польщі XV-XVIII ст.

право на управління маєтком

держава

Запитання 3

Позначте рік укладення Люблінської унії:

варіанти відповідей

1596

1569

1588

Запитання 4

Українські землі напередодні Люблінської унії перебували у складі:

варіанти відповідей

Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Князівства Молдови, Кримського ханства, Королівства Угорщини;

Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Князівства Молдови, Королівства Угорщини, Московського царства;

 Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Кримського ханства, Королівства Угорщини.

Запитання 5

Територія якої держави позначена на карті?

варіанти відповідей

Київська Русь

Галицько-Волинська держава

Річ Посполита

Запитання 6

Згідно з яким документом українських селян загнали в кріпацтво?

варіанти відповідей

Перший Литовський статут 

Другий Литовський статут 

Третій Литовський статут 

Запитання 7

Яку подію зображено на фото?

варіанти відповідей

Люблінський сейм 1569р.

видання Третього Литовського статуту

розваги шляхти

Запитання 8

Причини занепаду Литви ?

варіанти відповідей

тривалі протистояння з Московією, напади татар, боротьба за великокнязівський стіл

втрата земель

війна з Польщею

Запитання 9

На які адміністративно територіальні одинці були поділені українські землі, що увійшли до складу Речі Посполитої?

варіанти відповідей

землі

округи

воєводства

Запитання 10

Обери, що НЕ входило до умов підписання Люблінської унії?

варіанти відповідей

Угоди з іншими державами мали укладатися від імені Речі Посполитої

Литовська, українська й польська шляхта були зрівняні в правах і отримували право на володіння маєтками по всій території Речі Посполитої.

Ліквідовувалися митні кордони, запроваджувалася єдина грошова одиниця.

Українська мова отримала статус – державної мови Речі Посполитої 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест