Людина та її організм
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Людина - це ...

а)

частина неживої природи.

б)

частина живої природи.

2.

Організм людини складається із частин - ...

а)

голови і тулуба

б)

скелета і м'язів

в)

органів

3.

Обери правильні відповіді. Які суттєві відмінності між твариною і людиною?

а)

вміє мислити

б)

вміє ходити

в)

вміє висловлювати свої думки

г)

вміє їсти

4.

Органи в організмі ...

а)

змінюють своє положення

б)

не змінюють своє положення

5.

Яка система узгоджує роботу всіх органів?

а)

Травна

б)

Кровоносна

в)

Нервова

г)

Опорно-рухова

6.

Що забезпечує рух тіла людини?

а)

Скелет

б)

М'язи

в)

Нерви

7.

Яка постава у людини якій важко дихати, погано працює серце?

а)

Правильна

б)

Погана

8.

У якому органі відбувається всмоктування поживних речовин і води?

а)

В шлунку

б)

В товстій кишці

в)

В тонкому кишечнику

г)

В ротовій порожнині

9.

Що потрібно берегти змалку, щоб органи травлення були здорові?

а)

Очі

б)

Язик

в)

Вуха

г)

Зуби

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в (1 балів)
3. а в (2 балів)
4. б (1 балів)
5. в (2 балів)
6. б (1 балів)
7. б (1 балів)
8. в (2 балів)
9. г (1 балів)