"М/С в онкології Практика №6 Рак шийки і тіла матки. Пухлини яєчників. Трофобластична хвороба.

Додано: 8 листопада 2020
Предмет:
Тест виконано: 1 раз
20 запитань
Запитання 1

 До фонових процесів покривного епітелію шийки матки належить:

варіанти відповідей

псевдоерозія

усе перелічене правильно

істинна ерозія

лейкоплакія без атипії

Запитання 2

1.         До передраку шийки матки належить:

а)

б)

в)

г)

варіанти відповідей

лейкоплакія без атипії

дисплазія

папілома

правильно все перелічене

Запитання 3

  Дисплазії шийки матки характеризуються:


варіанти відповідей

порушенням шаруватості пласта епітелію

порушенням полярності клітин

порушенням диференціювання клітин

поліморфізмом ряду клітин

Запитання 4

 Розрізняють такі ступені дисплазії шийки матки:


варіанти відповідей

слабку

правильно все перелічене

помірну

тяжку

Запитання 5

 Внутрішньоепітеліальний рак шийки матки може:


варіанти відповідей

регресувати

правильно все перелічене

переходити в інвазивний рак

стабілізуватися

Запитання 6

У хворих на рак шийки матки найбільш часто трапляється такий морфологічний тип:


варіанти відповідей

аденокарцинома

плоскоклітинний

світлоклітинний

недиференційований

Запитання 7

1.         Регіонарними лимфоузлами I етапу метастазування при раку шийки матки є все, крім:

варіанти відповідей

загальних клубових

парааортальних.

зовнішніх клубових

внутрішніх клубових;

Запитання 8

 До віддалених лімфогенних метастазів у хворих на рак шийки матки належать метастази у лімфатичні вузли:

варіанти відповідей

загальні клубові

внутрішні клубові

зовнішні клубові

пара аортальні

Запитання 9

До мікроінвазивної карциноми шийки матки належить пухлина з інвазією:


варіанти відповідей

до 4 мм

до 3 мм

до 5 мм

до 6 мм

Запитання 10

 Для лікування ранніх форм раку шийки матки найчастіше використовується:

варіанти відповідей

комбінований метод із передопераційним опроміненням;

хірургічний метод;

комбінований метод із післяопераційним опроміненням;

поєднаний променевий метод

Запитання 11

 У хворої 52 років виявлено рак тіла матки із метастазами в яєчники, пухлина рецепторопозитивна. Тактика лікування передбачає:


варіанти відповідей

екстирпацію матки з придатками + резекцію великого сальника + опромінення + хіміотерапію + гормонотерапію.

екстирпацію матки з придатками + резекцію великого сальника

+ опромінення + хіміотерапію;

екстирпацію матки з придатками + резекцію великого сальника

+ опромінення;

екстирпацію матки з придатками + резекцію великого сальника;

Запитання 12

1.         У хворої 50 років виявлені інтраепітеліальний рак шийки матки і кіста яєчника. Який метод лікування доцільно застосувати:

варіанти відповідей

кріодеструкцію;

екстирпацію матки з придатками;

конізацію шийки матки;

розширену екстирпацію матки з придатками.

Запитання 13

У хворої 48 років виявлена аденокарцинома цервікального каналу 1В стадії.

Соматично пацієнтка не обтяжена. Тактика лікування зводиться:

варіанти відповідей

до поєднаного променевого лікування

до комбінованого лікування з передопераційним опроміненням

до розширеної екстирпації матки з придатками


до комбінованого лікування з післяопераційним опроміненням

Запитання 14

1.         Під час виконання розширеної екстирпації матки з придатками видаляються всі перелічені лімфовузли, крім:

варіанти відповідей

зовнішньої клубової артерії

загальної клубової артерії

внутрішньої клубової артерії

параметральних

Запитання 15

 У хворої 42 років виявлено рак шийки матки IIIа стадії. В анамнезі хронічний запальний процес із частими загостреннями. Тактика лікування включає:


варіанти відповідей

операцію Вертгейма

видалення придатків матки із подальшою поєднаною променевою терапією

операцію Вертгейма з післяопераційною променевою терапією

поєднану променеву терапію

Запитання 16

 Для визначення ступеня поширеності процесу (виявлення метастазів у лімфовузлах) у хворих на рак шийки матки 1В, II, Ш стадій найбільшу діагностичну цінність має:


варіанти відповідей

ангіографія

екскреторна урографія

пряма лімфографія

огляд у дзеркалах

Запитання 17

 Справжнім передраком ендометрію необхідно вважати:


варіанти відповідей

фіброзний поліп


залозистий поліп

атипову гіперплазію (аденоматоз)

залозисту гіперплазію

Запитання 18

У хворої 35 років після видалення внутрішньоматкової спіралі під час гістологічного дослідження зіскрібка виявлена гіперплазія ендометрію. Їй необхідне:

варіанти відповідей

спостереження

операція

лікування гестагенами

лікування андрогенами

Запитання 19

 Найбільш поширеним гістологічним типом пухлин тіла матки є:

 

варіанти відповідей


плоскоклітинний рак

аденокарцинома

світлоклітинний рак

залозисто-плоскоклітинний рак

Запитання 20

Вирішальним для діагностики раку ендометрію є:


варіанти відповідей

діагностичне вишкрібання

ультразвукове дослідження органів малого таза

пальпація

огляд у дзеркалах

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест