Магнітне поле
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Магнітне поле утворюється в провіднику

а)

Внаслідок короткого замикання

б)

Внаслідок впорядкованого руху електричних зарядів

в)

Внаслідок дії на провідник сили тяжіння Землі

2.

Напрямок ліній магнітного поля навколо провідника зі струмом визначають за:

а)

Закона Ома

б)

Правила лівої руки

в)

Правила свердлика

г)

Правила міксера

3.

Якщо помістити провідник зі струмом в зовнішнє магнітне поле, то провідник почне відхилятися. За яким правилом можна визначити напрямок зміщення?

а)

Правило свердлика

б)

Правило лівої руки

в)

Правило правої руки

г)

Особливого правила не існує, є тільки спостереження

4.

Визначте напрямок струму в провіднику, якщо сила Ампера направлена вниз

а)

Вгору

б)

Від нас

в)

До нас

г)

Струм відсутній

5.

Як взаємодіють два паралельні провідники по яким тече струм в одному напрямку?

а)

Відштовхуються

б)

Притягуються

в)

Не взаємодіють

6.

Вкажіть формулу для обчислення сили Ампера

а)

F=BIcosα

б)

F=mg

в)

F=ma

г)

F=IBLsinα

7.

Для визначення сили що діє на заряд в провіднику використовують формулу

а)

F=IBLsinα

б)

F=qvBsinα

в)

F=mgsinα

г)

F=m/gsinα

8.

 На провідник завдовжки 0,8 м, що міститься в однорідному магнітному полі перпендикулярно до силових ліній, діє сила в 5 Н, коли по провіднику проходить струм 5 А. Визначити магнітну індукцію поля.

а)

1,25 Тл

б)

2 Тл

в)

2,3 Тл

г)

1,5 Тл

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в (1 балів)
3. б (1 балів)
4. б (1 балів)
5. б (2 балів)
6. г (2 балів)
7. б (2 балів)
8. а (2 балів)