Магнітне поле. Підготовка до ЗНО
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Магнітна стрілка не буде відхилятись, якщо її розмістити поблизу рухомого пучка...

а)

атомів

б)

електронів

в)

протонів

г)

негативних йонів

2.

При розмиканні ключа у колі живлення потужного електромагніту спостерігається сильна іскра. Її зумовлює...

а)

ЕРС джерела струму

б)

електростатичне поле

в)

ЕРС самоіндукції у котушці

г)

магнітне поле постійного струму

3.

Дія якого з пристроїв не грунтується на явищі електромагнітної індукції?

а)

генератор

б)

трансформатор

в)

електродинамічний мікрофон

г)

електродвигун

4.

Індукційний струм у замкнутому контурі виникає, якщо контур...

а)

поступально рухається в однорідному магнітному полі

б)

нерухомий в однорідному магнітному полі

в)

нерухомий в неоднорідному магнітному полі

г)

нерухомий у змінному магнітному полі

5.

У замкнутому провідному контурі, що міститься у змінному магнітному полі, виникає індукційний струм, магнітне поле якого напрямлене...

а)

так само, як зовнішнє магнітне поле

б)

протилежно до зовнішнього поля

в)

перпендикулярно до зовнішнього поля

г)

так, щоб протидіяти змінам зовнішнього магнітного поля

6.

Укажіть неправильне твердження

а)

однойменні полюси магніту відштовхуються

б)

біля полюсів магнітна дія найсильніша

в)

лінії індукції магнітного поля всередині котушки зі струмом напрямлені від північного полюса до південного

г)

напрям сили Ампера визначають за допомогою правила лівої руки

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. в (1 балів)
3. г (1 балів)
4. г (1 балів)
5. г (1 балів)
6. в (1 балів)