Математичний маятник
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

За 5 с маятник зробив 10 коливань. Чому дорівнює період коливань?

а)

5 с

б)

2 с

в)

0,5 с

г)

50 с

2.

Який приблизно період коливань математичного маятника довжиною 40 м? Прийняти прискорення вільного падіння g = 10 м/с2.

а)

12 с

б)

1,2 с

в)

2 с

г)

2,1 с

3.

 За 6 с маятник зробив 12 коливань. Чому дорівнює частота коливань?

а)

20 с

б)

2 с

в)

0,5 с

г)

4 с

4.

Як зміниться період коливань математичного маятника, якщо його довжину збільшили в 9 разів?

а)

Збільшиться в 3 рази   

б)

Зменшиться в 3 рази   

в)

Збільшиться в 9 разів

г)

Зменшиться в 9 разів

5.

Координата тіла, яке коливається змінюється за законом х = cos ( Пt/2 ). Чому дорівнює частота коливань? Усі величини подані в одиницях СІ.

а)

0,25 Гц

б)

0,5 Гц

в)

2 Гц

г)

4 Гц

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. а (5 балів)
3. б (5 балів)
4. в (5 балів)
5. б (5 балів)