Річний тест з математики. 4 клас.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Порівняй іменовані числа.

1) ⅚ год __ 56 хв

2) 9 год __ ⅜ доби

3) ⅘ м __ 45 см

а)

1) <

2) =

3) >

б)

1) >

2) <

3) =

в)

1) >

2) =

3) <

2.

Знайди значення виразу.

709 · (691 – 21 780 : 36) + 28 585 = 

а)

89549

б)

728975

в)

89559

г)

50564

3.

Розв'яжи задачу.

Смартфон коштував 5748 грн. За акцією вихідного дня його ціна зменшилася на чверть. Скільки грошей уторгував магазин у неділю за такі смартфони, якщо їх було продано 79?

а)

96748 грн

б)

340569 грн

в)

113523 грн

г)

38799 грн

4.

Розв'яжи рівняння.

Частка невідомого числа й 18 дорівнює різниці чисел 232 і 200.

а)

x = 676

б)

x = 3068

в)

x = 568

г)

x = 576

5.

Розв'яжи задачу.

Площа прямокутника — 85 см2, його ширина — 5 см. На скільки ширина прямокутника менша за його довжину?

а)

на 12 см

б)

на 8 см

в)

у 12 разів

6.

Віднови попущені цифри.

1)   _ 5 6 _     2)    4 _ 8 _     

  ⁺  6 4 _ 8          ⁻ 2 4 _ 5

 _ 0 _ 9 5            _1 9 2              

а)

1) 10995

2) 2192

б)

1) 20995

2) 6192

в)

1) 20995

2) 2192

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. в (2 балів)
3. б (3 балів)
4. г (2 балів)
5. а (2 балів)
6. а (2 балів)