Майбутній час/Future Simple
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Обери правильний переклад речення: Я піду до церкви у Великодню неділю.

а)

I will go to the garden on Saturday.

б)

I went to church on Easter Sunday.

в)

I will go to church on Easter Saturday.

г)

I will go to church on Easter Sunday.

2.

Доповни речення:

My mother will _____ dinner tomorrow

а)

cook

б)

cooking

в)

cooked

г)

cooks

3.

Вибрати правильну відповідь на запитання: When will you read this book?

а)

I don't read this book.

б)

I will read this book tomorrow.

в)

I read this book last week.

г)

Yes, I will.

4.

We will make our bed next morning. Це речення вірно перекласти так :

а)

Ми застелемо своє ліжко завтра вранці.

б)

Ми застеляємо ліжко щодня.

в)

Ми застелемо ліжко наступного ранку.

г)

Ми застеляли ліжко вчора.

5.

Вибрати речення у майбутньому часі:

а)

Will you go to your granny next week?

б)

Do you like ice-cream?

в)

I didn't play chess yesterday.

г)

I was at home last Monday.

Ключ до тесту

1. г (10 балів)
2. а (10 балів)
3. б (10 балів)
4. в (10 балів)
5. а (10 балів)