Механічна робота і енергія
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Механічна робота позначається літерою..

а)

m

б)

P

в)

A

г)

F

2.

Одиниці роботи

а)

Н

б)

Дж

в)

МДж

г)

кДж

д)

Вт

3.

Одиниці потужності

а)

Н

б)

кВт

в)

МДж

г)

кДж

д)

Вт

4.

Позасистемна одиниця потужності

а)

Ерг

б)

Дина

в)

см

г)

Кінська сила

5.

Формула для визначення механічної роботи

а)

A=Fs

б)
в)

A=mρ

г)

P=ρgh

6.

В якому із перечислених випадків виконується робота?

а)

Людина, стоячи на місці, тримає на плечах вантаж.

б)

Хлопчик піднімається на гору по драбині

в)

Спортсмен стрибає із трампліна у воду.

г)

Комаха сидить на стеблині трави

7.

В якому із перечислених випадків виконується робота?

а)
б)
в)

по гладенькій поверхні котиться кулька

г)

Комаха сидить на стеблині трави

8.

Вантажний автомобіль тягне прицеп з силою 500Н.Визначити роботу, яку виконує автомобіль при переміщенні прицепа на відстань 2 км.

а)

10 кДж

б)

25 кДж

в)

625 кДж

г)

1000 кДж

д)

156 кДж

9.

Перша побудована атомна електростанція мала потужність 5Мвт.виразити цю потужність у ватах.

а)

500 Вт

б)

5 000 000 Вт

в)

5 000 Вт

г)

50 000 Вт

10.

При оранці трактор за 1 хв пройшов шлях 90 м. маючи силу тяги 5 000 Н. визначити потужність трактора.

а)

7,5 кВт

б)

300 кВт

в)

450 кВт

г)

3 000 кВт

11.

Із колодязя глибиною 4м за допомогою насоса викачали 0,75 т. води.

Визначити роботу виконану насосом. Густина води 1000 кг/м3.

а)

500 Дж

б)

7 500 Дж

в)

30 000 Дж

г)

300 Дж

д)

750Д ж

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. б в г (2 балів)
3. б д (2 балів)
4. г (2 балів)
5. а (5 балів)
6. б в (5 балів)
7. а (5 балів)
8. г (5 балів)
9. б (5 балів)
10. а (5 балів)
11. в (7 балів)