Механічна робота і потужність
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Як називається фізична величина, що дорівнює добутку сили на шлях, пройдений під дією сили?

а)

Енергія

б)

Потужність

в)

Робота

г)

Імпульс

2.

Яка з наведених сил не виконує роботу під час підняття повітряної кулі?

а)

Сила тяжіння

б)

Сила тертя

в)

Сила Архімеда

3.

У яких одиницях вимірюється потужність?

а)

Дж

б)

Па

в)

Вт

г)

Н⋅м

4.

Одиниця роботи в СІ пов'язана з іншими одиницями таким чином:

а)

1 Вт =1Н ⋅1м

б)

1 Дж =1 Н ⋅ 1 с

в)

1 Дж =1 Н ⋅1 м

г)

1 Вт=1 Дж / 1Вт

5.

Потужність можна розрахувати за формулою:

а)

F = kΔx

б)

A = Fs

в)

F =mg

г)

N=A/t

6.

Використовуючи кратні префікси СІ, спростіть числовий запис:

15 000 Вт = ___________ кВт

3 430 000 Дж = ________ МДж.

а)

0,15 кВт, 3,43 МДж

б)

15 кВт, 3,43 МДж

в)

1,5 кВт, 3,43 МДж

г)

150 кВт,0,43 МДж

7.

Піднімальний кран рівномірно піднімає вантаж масою 1,5 т на висоту 15 м.

Яку роботу виконує піднімальний кран?

а)

225 000 Дж

б)

33,75 Дж

в)

22 500 Дж

г)

10 Дж

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. б (2 балів)
3. в (1 балів)
4. в (2 балів)
5. г (1 балів)
6. б (2 балів)
7. в (3 балів)