Механічні хвилі. Звук. Тест 2. В - 1
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

На поверхні води поширюється хвиля з періодом 0, 5 с. Чому рівна швидкість поширення хвилі, якщо довжина хвилі 6 м?

а)

3 м/с

б)

12 м/с

в)

3,5 м/с

г)

35 м/с

2.

Довжина звукової хвилі при швидкості поширення звуку у повітрі 330 м/с рівна 5 м. Чому рівна частота коливань?

а)

1650 Гц

б)

335 Гц

в)

66 Гц

г)

325 Гц

3.

Як змінилась швидкість поширення хвилі при зміні середовища, якщо довжина зменшилась у двічі?


а)

не змінилась

б)

зменшилась у двічі

в)

збільшилась у двічі

г)

зменшилась у 4 рази

4.

Як змінилась висота звуку при зміні середовища, якщо швидкість звукової хвилі зменшилась у тричі?

а)

збільшилась у тричі

б)

зменшилась у тричі

в)

не змінилась

г)

зменшилась у 36 разів

5.

Рибалка помітив, що за 20 с поплавок зробив 50 коливань, відстань між сусідніми западинами хвиль рівна 1, 2 м. Яка швидкість поширення хвиль?

а)

3 м/с

б)

0, 33 м/с

в)

0, 48 м/с

г)

30 м/с

6.

У скільки разів зміниться довжина звукової хвилі внаслідок переходу звуку з воли у сталь? Швидкість поширення звуку у воді 1480 м/с, у сталі 5, 4 км/с.

а)

зменшиться

3, 65 рази

б)

не зміниться

в)

збільшиться у 3, 65 рази

г)

збільшиться у 274 рази

7.

Генератор звукових коливань, що працює на частоті 50 кГц посилає імпульс тривалістю

0,0002с. Скільки довжин хвиль міститься в одному імпульсі?

а)

0, 1

б)

10

в)

100

г)

1000

8.

На поверхні води поширюється хвиля із швидкістю 12 м/с і довжиною 3 м. Чому рівний період хвилі?

а)

36 с

б)

4 с

в)

15 с

г)

0, 25 с

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. в (5 балів)
3. б (5 балів)
4. в (5 балів)
5. а (5 балів)
6. в (5 балів)
7. б (5 балів)
8. г (5 балів)