Механічні хвилі. Звук. Тест 1
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Коливання, що поширюються в просторі називаютья

а)

хвилею

б)

механічною хвилею

в)

звуком

г)

гармонічною хвилею

2.

Механічна хвиля, що спричиняє звукове віддчуття у людини називається

а)

інфразвук

б)

ультразвук

в)

звук

3.

Когерентними називаються хвилі-

а)

однакової довжини

б)

однакової амплітуди

в)

однакової фази

г)

однакової частоти

4.

Повздовжні хвилі поширюються в

а)

рідинах

б)

твердих тілах

в)

газаз, рідинах, твердих тілах

г)

газах

5.

Поперечні хвилі поширюються в

а)

твердих тілах

б)

рідинах

в)

газах

г)

рідинах, газах, твердих тілах

6.

Відстань між двома сусідніми гребенями називається

а)

швидкістю поширення хвилі

б)

довжиною хвилі

в)

частотою

г)

періодом

7.

Якщо частинки середовища коливаються вздовж напрямку поширення хвилі, то хвиля називається

а)

поперечною

б)

повздовжньою

в)

звуковою

г)

електромагнітною

8.

Якщо збільшується частота коливань тіла, то

а)

збільшується амплітуда

б)

підвищується тон звуку

в)

знижується тон звуку

г)

збільшується гучність звуку

9.

Якщо частинки середовища коливаються перпендикуоярно до напрямку поширення хвилі, то хвиля називається

а)

повздовжньою

б)

звуковою

в)

поперечною

г)

електромагнітною

10.

Якщо збільшилась гучність звуку, то це означає, що

а)

збільшилась частота коливань

б)

збільшися період коливань

в)

збільшилась амплітуда коливань

г)

збільшилась швидкість поширення звукової хвилі

11.

звукове забарвлення голосу, за яким можна визначити джерело звуку

а)

гучність

б)

висота тону

в)

тембр

г)

обертони

12.

Від чого залежить швидкість поширення хвилі

а)

від довжини звилі

б)

від частоти коливань

в)

від середовища

г)

від джерела звуку

13.

Частота, що відповідаю звуку

а)

10Гц

б)

40000 Гц

в)

10000 Гц

г)

5 Гц

14.

Частота, що відповідає інфразвуку

а)

10 Гц

б)

10000 Гц

в)

50000 Гц

г)

30 гц

15.

Частота, що відповідає ультразвуку

а)

5000 Гц

б)

25000 Гц

в)

50 Гц

г)

5 Гц

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. в (5 балів)
3. г (5 балів)
4. в (5 балів)
5. а (5 балів)
6. б (5 балів)
7. б (5 балів)
8. б (5 балів)
9. в (5 балів)
10. в (5 балів)
11. в (5 балів)
12. в (5 балів)
13. в (5 балів)
14. а (5 балів)
15. б (5 балів)