Механічний рух населення
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Переселення людей з однієї території на іншу із зміною місця проживання

а)

Механічний рух

б)

Еміграція

в)

Іміграція

г)

Міграція

2.

Виїзд людей за межі країни свого проживання

а)

Іміграція

б)

Еміграція

в)

Рееміграція

г)

Міграція

3.

В"їзд в країну на постійне місце проживання

а)

Іміграція

б)

Еміграція

в)

Міграція

г)

Рееміграція

4.

Компактне розселення людей за межами своєї батьківщини

а)

Рееміграція

б)

Сальдо міграцій

в)

Діаспора

5.

За якими ознаками розрізняють міграції?

а)

За організацією

б)

За тривалістю

в)

За мотивами

г)

За спрямованістю

6.

Кількість осіб українського походження, які проживають за межами України становить:

а)

5 млн

б)

10 млн

в)

більше 20 млн

г)

від 10 до 20 млн

7.

Сукупність заходів, за допомогою яких країни намагаються регулювати

в"їзд іноземних громадян на свою територію, називають

а)

Демографічна політика

б)

Міграційна політика

в)

Демографічний процес

8.

Різниця між кількістю іммігрантів і емігрантів називають

а)

Рееміграція

б)

Сальдо міграцій

в)

Внутрішня міграція

г)

Зовнішня міграція

Ключ до тесту

1. а г (2 балів)
2. б (1 балів)
3. а (1 балів)
4. в (1 балів)
5. а б в г (4 балів)
6. г (1 балів)
7. б (1 балів)
8. б (1 балів)