Механічний рух. Відносність руху.Система відліку
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Все те, що існує у Всесвіті, називається ...

а)

матерією

б)

предметом

в)

речовиною

г)

камінням

2.

Зміну положення тіла з часом відносно інших тіл називають ...

а)

автоматичним рухом

б)

механічним рухом

в)

біговим рухом

г)

будь-яким рухом

3.

Механічний рух можна поділити на 

а)

поступальний і звичайний

б)

звичайний і обертальний

в)

 поступальний і обертальний. 

г)

він не ділиться

4.

Рух фізичного тіла, при якому будь- яка лінія, нанесена на тіло, залишається паралельною своєму попередньому положенню, називається 

а)

обертальним

б)

звичайним

в)

ніяким

г)

поступальним

5.

Якщо кожна точка тіла рухається по дузі, то це 

а)

поступальний рух

б)

обертальний рух

в)

два варіанти правильні

г)

рух

6.

Матеріальна точка -це ..

а)

називають зміну положення тіла з часом відносно інших тіл. 

б)

сукупність тіла відліку, пов’язаної з ним системи координат (декартової або іншої) і приладу для відліку часу

в)

це тіло, розмірами якого можна знехтувати, порівняно з відстанями, які проходить тіло під час руху

7.

Що зображено на картинці?

а)

систему об'єму

б)

систему маси

в)

систему відстані

г)

систему відліку

Ключ до тесту

1. а (2 балів)
2. б (2 балів)
3. в (2 балів)
4. г (2 балів)
5. б (2 балів)
6. в (2 балів)
7. г (2 балів)