Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»

Додано: 19 квітня 2019
Предмет: Природознавство
Тест виконано: 1071 раз
30 запитань
Запитання 1

Урок-екскурсія – це

варіанти відповідей

метод навчання

форма навчання

Запитання 2

При вивчення теми «Які незвичайні властивості має звичайна вода» у 3 класі ви проводитимете

варіанти відповідей

предметний урок

урок-екскурсію

урок засвоєння нових знань

Запитання 3

Позаурочна робота з природознавства є:

варіанти відповідей

обов‘язковою для виконання

проводиться на добровільних засадах

Запитання 4

Яким уроком можна замінити вступний урок-екскурсію в першому класі, якщо на вулиці негода

варіанти відповідей

предметним

уроком-мандрівкою

узагальнюючим уроком

Запитання 5

Який етап уроку буде відсутній в структурі предметного уроку до теми «Як зображують місцевість на плані» ( 4 клас )?

варіанти відповідей

актуалізація опорних знань

перевірка домашнього завдання

Запитання 6

Обов’язковим мікроелементом уроку-екскурсії в природу є:

варіанти відповідей

навчальні ігри

спостереження

робота з підручником

Запитання 7

Перше чітке визначення предметного уроку дав

варіанти відповідей

Герд О.Я

Ягодовський К.П

Вахтеров В.П

Запитання 8

При вивчення теми «Мішані ліси» у 4 класі ви проводитимете

варіанти відповідей

предметний урок

узагальнюючий урок

урок засвоєння нових знань

Запитання 9

На предметному уроці обов’язковим є наявність предмета

варіанти відповідей

на кожній парті

тільки на столі вчителя

Запитання 10

Активна форма навчально-виховного процесу, що вимагає застосування активних методів навчання − це

варіанти відповідей

урок-екскурсія

предметний урок

нестандартний урок

Запитання 11

.При вивчення теми «Які властивості має повітря» у 3 класі ви проводитимете

варіанти відповідей

предметний урок

урок-екскурсію

урок засвоєння нових знань

Запитання 12

Яким уроком можна замінити урок-екскурсію в четвертому класі, якщо на вулиці негода

варіанти відповідей

предметним

уроком-мандрівкою

узагальнюючим уроком

Запитання 13

Щоденні спостереження за погодою є одним із видів

варіанти відповідей

позаурочної роботи

позакласної роботи

Запитання 14

Узагальнюють результати сезонних спостережень, починаючи з

варіанти відповідей

третього класу

четвертого класу

другого класу

Запитання 15

При вивчення теми «Степи» у 4 класі ви проводитимете

варіанти відповідей

предметний урок

урок – екскурсію

урок засвоєння нових знань

Запитання 16

При вивчення теми «Як склад ґрунту впливає на його властивості» у 3 класі ви проводитимете

варіанти відповідей

предметний урок

урок-екскурсію

урок засвоєння нових знань

Запитання 17

На предметному уроці самостійна робота учнів з предметами є

варіанти відповідей

обов‘язковою

не обов‘язковою

Запитання 18

Предметом вивчення методики викладання природознавства є

варіанти відповідей

процес навчання природознавства у початкових класах

основи природознавчих наук в початкових класах

Запитання 19

За об’ємом природничі поняття бувають

варіанти відповідей

поодинокі

загальні

біологічні

Запитання 20

Кращих результатів в процесі засвоєння знань з природознавства можна досягти, використовуючи

варіанти відповідей

словесні методи

практичні методи

поєднання методів

Запитання 21

З поняттям «види» рослин (тварин) учні ознайомлюються в

варіанти відповідей

четвертому класі

другому класі

третьому класі

Запитання 22

Спостереження як метод навчання природознавства – це

варіанти відповідей

цілеспрямоване сприймання педагогічного явища без втручання в нього

цілеспрямоване сприйняття предметів і явищ природи, в процесі якого виділяють їх ознаки і властивості

Запитання 23

До натуральних засобів наочності відносять

варіанти відповідей

гербарії

колекції ґрунтів

фотографії

Запитання 24

У початкових класах найчастіше проводять досліди

варіанти відповідей

репродуктивні

творчі

Запитання 25

.Проектна діяльність учнів з природознавства оцінюється

варіанти відповідей

в балах

вербально

Запитання 26

Тематична перевірка з природознавства в четвертому класі проводиться

варіанти відповідей

після кожного розділу

два рази на півріччя

Запитання 27

Тема «Як зображують місцевість на плані?» вивчається

варіанти відповідей

в четвертому класі

в другому класі

в третьому класі

Запитання 28

Масштабом учні користуються, починаючи з

варіанти відповідей

третього класу

четвертого класу

другого класу

Запитання 29

Позакласна робота з природознавства є

варіанти відповідей

обов‘язковою для виконання

проводиться на добровільних засада

Запитання 30

Фенологічні спостереження в природі є різновидом

варіанти відповідей

позаурочної роботи

позакласної роботи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест