міфи

Додано: 14 жовтня 2020
Предмет: Зарубіжна література, 6 клас
Тест виконано: 174 рази
136 запитань
Запитання 1

Дружину Зевса звали

варіанти відповідей

Персефона

Гера

Галатея

Афродіта

Запитання 2

Ким здалися Дедал і Ікар тим, хто бачив їх під час польоту?

варіанти відповідей

хмарами

зорями

богами

птахами

Запитання 3

Нарциса покарала богиня...

варіанти відповідей

Афродіта

Гера

Артеміда

Деметра

Запитання 4

Яку таємницю знав Прометей?

варіанти відповідей

причину зміни дня і ночі

таємницю німфи Ехо

таємницю Нарциса

таємницю смерті Зевса

Запитання 5

Як звуть творця Всесвіту в індійській міфології?

варіанти відповідей

Нун

Брахма

Вішну

Яма

Запитання 6

Міфологія - це...

варіанти відповідей

наука про мовні засоби

сукупність міфів певного народу

сукупність казок

рід літератури

Запитання 7

Міф - це...

варіанти відповідей

оповідання з реального життя людей

уявлення давніх людей про світ

фантастичні вигадки, не пов'язані з життям людей

Запитання 8

Яйце в словянських племенах вважалося

варіанти відповідей

символом життя

символом щастя

символом смерті

Запитання 9

У єгипетських міфах батько богів мав імя..

варіанти відповідей

Ра;

Нун;

Великий Гоготун

Запитання 10

Стародавній Єгипет - це...

варіанти відповідей

один із найданіших на Землі осередків культури і науки.

 короткі влучні повчальні вислови.

дерево життя.

Запитання 11

Міф - це ... .

варіанти відповідей

розповідний твір про вигадані події. 

стародавня оповідь, що відображає уявлення давніх людей про виникнення світу, богів, духів, людей, героїчні подвиги, про те, як виникали ремесла, міста.

невеликий за розміром розповідний художній твір, здебільшого про одну чи кілька подій у житті людей, тварин, які відбуваються протягом нетривалого часу.

Запитання 12

З якої мови походить слово "міф"?

варіанти відповідей

З латинської

З англійської

 З грецької

Запитання 13

Алегорія - це

варіанти відповідей

Порівняння та епітети

зображення життєвих подій і явищ, що таять у собі прихований смисл

Зображення дійного світу

Запитання 14

Персоніфікація - це

варіанти відповідей

Художній прийом опису персонажа.

Художній прийом, при якому предмети виконують не притаманні для них дії.

художній прийом перенесення властивостей людей на тварин, рослин, предмети

Запитання 15

Хто з наведених авторів писав байки? (ОБРАТИ ТРИ)

варіанти відповідей

Езоп

Толстой

Сковорода

Лафонтен

Шевченко

Запитання 16

Оберіть ознаки байки (ТРИ)

варіанти відповідей

написана лише прозою.

складається з розповіді і повчання

алегоричність

має лише почуття автора

наявність комічного (іронічного, сатиричного)

Запитання 17

Байка - це:

варіанти відповідей

стародавня оповідь про походження й будову Всесвіту

стійкий образний вислів

народний вислів повчального змісту, що передає узагальнений життєвий досвід

невеликий прозовий або віршований твір алегоричного змісту і повчального характеру

Запитання 18

Мова, що ґрунтується на інакомовленні, натяках та інших прийомах, як і утворюють прихо­ваний зміст твору - це:

варіанти відповідей

сатира

алегорія

езопова мова

персоніфікація

Запитання 19

Що зазвичай висміюється у байці? (декілька відповідей)

варіанти відповідей

зовнішній вигляд

фізичні вади людини

недоліки суспільного життя

вади характеру

Запитання 20

Перший байкар світу:

варіанти відповідей

 Леонід Глібов

Жан де Лафонтен

 Іван Крилов

 Езоп

Запитання 21

Частини байки називаються:

варіанти відповідей

розвиток дії та епілог

 зачин і кінцівка

пролог і епілог

оповідь і мораль

Запитання 22

Яке місце займає мораль у байці?

варіанти відповідей

на початку твору

наприкінці твору

відсутня

 може стояти посередині твору

Запитання 23

Головна думка байки Езопа "Лисиця й виноград": 

варіанти відповідей

 Не можна у житті бути безтурботним і не дбати про майбутнє.

Коли хтось неспроможний досягти чогось, посилається на обставини.

Не бути занадто довірливим й об’єктивно оцінювати себе і свої можливості.

Запитання 24

Що хотіла з'їсти Лисиця у відомій байці Езопа, але не змогла цього зробити?

варіанти відповідей

рибу

м'ясо

виноград

сир

Запитання 25

Чому цикада, героїня однієї з байок Езопа, не мала чого їсти взимку?

варіанти відповідей

 бо вона не мала де зберігати збіжжя

 бо все літо веселилась й не працювала 

бо в неї забрали все збіжжя мурашки

 бо влітку хворіла

Запитання 26

У чому вовк із байки Езопа "Вовк і Ягня" звинуватив ягня?

варіанти відповідей

у тому, що ягня витоптало його збіжжя

 у тому, що воно з'їло його траву  

 у тому, що минулого року воно зневажило його батька

 у тому, що воно каламутить йому воду й не дає пити

Запитання 27

Байка Езопа, в якій засуджуються лінощі, безпорадність, легковажне ставлення до життя:

варіанти відповідей

"Вовк і ягня"

 "Мурашки і Цикада"

"Лисиця і виноград"

Запитання 28

За тематикою міфи НЕ бувають:

варіанти відповідей

фантастичними

топонімічними

героїчними

про створення світу й богів

Запитання 29

Міф "Ра та Апоп" належить до міфів:

варіанти відповідей

єгипетських

індійських

грецьких

слов'янських

Запитання 30

Себелюбство, егоїзм засуджується в давньогрецькому міфі:

варіанти відповідей

"Дедал і Ікар"

"Пігмаліон і Галатея"

"Нарцис"

"Деметра і Персифона"

Запитання 31

До тематичної групи міфів належать міфи:

варіанти відповідей

про створення і будову світу

родинно-побутові

соціально-побутові

про алегоричні образи тварин та рослин

Запитання 32

Міф "Про створення ночі" належить до міфів:

варіанти відповідей

єгипетських

слов'янських

індійських

грецьких

Запитання 33

Чарівна сила кохання і мистецтва уславлюється в давньогрецькому міфі:

варіанти відповідей

"Міф про Прометея"

"Дедал і Ікар"

"Деметра і Персифона"

"Орфей і Евридіка"

Запитання 34

Література -це...

варіанти відповідей

мистецтво звуків

мистецтво слова

мистецтво фарб

мистецтво символів

Запитання 35

Міф - це...

варіанти відповідей

оповідання з реального життя людей

уявлення давніх людей про світ

фантастичні вигадки, не пов'язані з життям людей

Запитання 36

Міфологія - це...

варіанти відповідей

наука про мовні засоби

сукупність міфів певного народу

сукупність казок

рід літератури

Запитання 37

Як звуть творця Всесвіту в індійській міфології?

варіанти відповідей

Нун

Брахма

Вішну

Яма

Запитання 38

Яку таємницю знав Прометей?

варіанти відповідей

причину зміни дня і ночі

таємницю німфи Ехо

таємницю Нарциса

таємницю смерті Зевса

Запитання 39

Богиню Тефнут вмовив повернутися

варіанти відповідей

Геб

Ра

Тот

Анубіс

Запитання 40

Нарциса покарала богиня...

варіанти відповідей

Афродіта

Гера

Артеміда

Деметра

Запитання 41

Пігмаліон був

варіанти відповідей

музикантом

художником

скульптором

актором

Запитання 42

Який чудесний дар Орфея заворожував і людей, і звірів, і богів?

варіанти відповідей

танець

спів

гіпноз

акторська гра

Запитання 43

Хто з героїв побудував крила?

варіанти відповідей

Икар

Аид

Дедал

Запитання 44

Найпопулярніший грецький герой, наділений дивовижною силою, - це...

варіанти відповідей

Геракл


Зевс

Паріс

Еврисфей

Запитання 45

"Дедал тра Ікар", "Нарцис", "Прометей" - це...

варіанти відповідей

грецькі міфи


індійські міфи

єгипетські міфи

римські міфи

Запитання 46

Найвища гора, на якій, за уявленням давніх греків, жили Зевс та інші боги

варіанти відповідей

Етна

Говерла

Олімп

Альпи

Запитання 47

Як Гера вирішила знищити маленького Геракла

    

варіанти відповідей

найняла вбивцю  

  

підсипала отруту в молоко

наслала дві величезні змії

Запитання 48

Скільки подвигів здійснив Геракл?

варіанти відповідей

10

8

12

Запитання 49

Дайте визначення поняття міф

варіанти відповідей

Оповідь, що пояснює походження певних елементів світобудови чи світу 

Це античні, біблійні й інші перекази, сказання про створення світу і людини, розповіді про діяння древніх, про грецьких і римських богів і героїв.

У перекладі з грецької мови означає слово, звістка, чутка, розповідь.

Запитання 50

Хто з богів Олімпу був наймогутніший?

варіанти відповідей

Посейдон

Гефест

Зевс

Запитання 51

Який міф оповідає про створення та будову світу?

варіанти відповідей

Деметра і Персефона

Потоп

Творення

Запитання 52

За що Зевс розгнівався на Прометея?

варіанти відповідей

Бо Прометей налаштував усіх людей проти богів

Бо Прометей дав людям вогонь і навчив ремеслу


Бо Прометей разом з Гераклом не хотів виконувати його завдань

Бо Прометей викрав у нього грім та блискавку

Запитання 53

Оберіть риси характеру, які були притаманні Прометею

варіанти відповідей

жорстокий

милосердний

гуманний

розумний

мстивий

Запитання 54

Як звали юнака, який був дуже красивим і занадто пишився цим?

варіанти відповідей

Атлас

Пігмаліон

Нарцис

Запитання 55

Міф - це...

варіанти відповідей

оповідання з реального життя людей

уявлення давніх людей про світ

фантастичні вигадки, не пов'язані з життям людей

Запитання 56

Як звуть творця Всесвіту в індійській міфології?

варіанти відповідей

Нун

Брахма

Вішну

Яма

Запитання 57

Богиню Тефнут вмовив повернутися

варіанти відповідей

Геб

Ра

Тот

Анубіс

Запитання 58

Яку таємницю знав Прометей?

варіанти відповідей

причину зміни дня і ночі

таємницю німфи Ехо

таємницю Нарциса

таємницю смерті Зевса

Запитання 59

Дружину Зевса звали

варіанти відповідей

Персефона

Гера

Галатея

Афродіта

Запитання 60

Ким здалися Дедал і Ікар тим, хто бачив їх під час польоту?

варіанти відповідей

хмарами

зорями

богами

птахами

Запитання 61

Нарциса покарала богиня...

варіанти відповідей

Афродіта

Гера

Артеміда

Деметра

Запитання 62

Найкращий витвір Пігмаліона - це:

варіанти відповідей

статуя коня

портрет дівчини на картині

статуя дівчини

збудований палац

Запитання 63

Пігмаліон був

варіанти відповідей

музикантом

художником

скульптором

актором

Запитання 64

Який чудесний дар Орфея заворожував і людей, і звірів, і богів?

варіанти відповідей

танець

спів

гіпноз

акторська гра

Запитання 65

До якої міфології належить міф "Пігмаліон і Галатея"?

варіанти відповідей

Грецької

Індійської

Єгипетської

Запитання 66

Хто з героїв побудував крила?

варіанти відповідей

Икар

Аид

Дедал

Запитання 67

Як з грецької мови перекладається Прометей?

варіанти відповідей

титан

захисник

провидець

Запитання 68

Як звуть героя міфу "Про творення ночі"?

варіанти відповідей

Яма

Ману

Мінос

Запитання 69

Оберіть усі варіанти запропонованих відповідей, які пов'язані з подвигами Геракла

варіанти відповідей

Лернейська гідра

Гетсиманськи сад

Авгієві стайні

Немейський лев

Дедал та Ікар

Яблука Гесперид

Керінейська лань

Запитання 70

Зевс був...

варіанти відповідей

владним

любив людей

чуйним і лагідним

жорстоким до ворогів

не рахувався з людьми

Запитання 71

Бог грози та грому

варіанти відповідей

Вішну

Шива

Індра

Запитання 72

Індійські міфи виникли приблизно

варіанти відповідей

ІІІ тис. до н.е.

ІІ тис. н.е.

І тис. н.е

Запитання 73

Найпопулярніший грецький герой, наділений дивовижною силою, - це...

варіанти відповідей

Геракл


Зевс

Паріс

Еврисфей

Запитання 74

"Дедал тра Ікар", "Нарцис", "Прометей" - це...

варіанти відповідей

грецькі міфи


індійські міфи

єгипетські міфи

римські міфи

Запитання 75

У другому подвизі Геракл переміг

варіанти відповідей

лева

бика

гідру

пса Цербера

Запитання 76

До яких гір був наказ прикувати Прометея?

варіанти відповідей

Карпатських

Кримських

Кавказьких

на о.Кіпр

Запитання 77

Найвища гора, на якій, за уявленням давніх греків, жили Зевс та інші боги

варіанти відповідей

Етна

Говерла

Олімп

Альпи

Запитання 78

Як звали царя, якому мусив служити Геракл?

варіанти відповідей

Єлисей

Еврісфей

Колізей

Запитання 79

Пігмаліон був:

варіанти відповідей

художником

царем, який давав різні завдання Гераклу

олімпійським богом

скульптором

Запитання 80

Творець всесвіту в індійській міфології:

варіанти відповідей

Калі

Ра

Брахма

Юпітер

Запитання 81

Першим смертним чоловіком, за індійським міфом, є:

варіанти відповідей

Шива

Агні

Яма

Адам

Запитання 82

Змія, з яким щоночі бореться Ра, звати:

варіанти відповідей

Апоп

Шу

Себек

Осіріс

Запитання 83

Вказати рядок, в якому є лише індійські боги:

варіанти відповідей

Нут, Ра, Нун, Тефнут

Білобого, Чорнобог, Сокіл-Род

Аїд, Зевс, Гефест, Гера

Вішну, Брахма, Шива, Лакшми

Запитання 84

Батьківщина Дедала

варіанти відповідей

Афіни

Кіпр

Сицилія

Запитання 85

Геракл був сином Зевса та земної жінки

                        

варіанти відповідей

Алкмени

Антеї 

Мілени

Запитання 86

Визнач, про якого персонажа міфів йдеться:

«Якось на цьому пагорбі розкрилася дивовижна квітка лотоса. Між пелюстками було сховане немовля».

варіанти відповідей

Пандора

Прометей

бог Ра

Епіметей

Запитання 87

Як Гера вирішила знищити маленького Геракла

    

варіанти відповідей

найняла вбивцю  

  

підсипала отруту в молоко

наслала дві величезні змії

Запитання 88

Назвіть головного бога Стародавнього Єгипту

варіанти відповідей

Ра

Нут

Шу

Запитання 89

До якої міфології належить міф "Пігмаліон і Галатея"?

варіанти відповідей

Грецької

Індійської

Єгипетської

Запитання 90

Скільки подвигів здійснив Геракл?

варіанти відповідей

10

8

12

Запитання 91

Хто з героїв побудував крила?

варіанти відповідей

Икар

Аид

Дедал

Запитання 92

Дайте визначення поняття міф

варіанти відповідей

Оповідь, що пояснює походження певних елементів світобудови чи світу 

Це античні, біблійні й інші перекази, сказання про створення світу і людини, розповіді про діяння древніх, про грецьких і римських богів і героїв.

У перекладі з грецької мови означає слово, звістка, чутка, розповідь.

Запитання 93

Який міф оповідає про створення та будову світу?

варіанти відповідей

Деметра і Персефона

Потоп

Творення

Запитання 94

Хто з богів Олімпу був наймогутніший?

варіанти відповідей

Посейдон

Гефест

Зевс

Запитання 95

Як з грецької мови перекладається Прометей?

варіанти відповідей

титан

захисник

провидець

Запитання 96

Встановити правильну послідовність


варіанти відповідей

Морок-Брахма-вогонь-яйце

Морок-вогонь-яйце-Брахма

Морок -вода-вогонь-яйце- Брахма

Запитання 97

У чому полягає ідея "щастя" згідно з міфом "Золоті часи"?

варіанти відповідей

Люди робили все, що заманеться.

Не було розрізнення між кастами та способом життя.

Не керувалися любов'ю чи ненавистю один до одного.

Запитання 98

Як звуть героя міфу "Про творення ночі"?

варіанти відповідей

Яма

Ману

Мінос

Запитання 99

Кого називали Сонячним Оком Ра?

варіанти відповідей

Деметру

Тефнут

Евридіку

Запитання 100

Який день єгиптяне відзначають як "день виноградної лози та повноводдя Нилу"?

варіанти відповідей

День повернення Сонячного Ока Ра.

День весілля Шу та Тефнут.

Коли Тефнут покинулаЄгипет.

Запитання 101

Міфологія - це...

варіанти відповідей

Наука про давніх героїв

Сукупність міфів

Збірник оповідань про героїв

Наука, яка вивчає міфи

Запитання 102

Слово "міф" у перекладі з грецької мови означає

варіанти відповідей

Переказ, легенда, вірш

Казка, історія, вигадка

Слово, чутка, звістка, розповідь

Текст, літера, фраза

Запитання 103

За що Зевс розгнівався на Прометея?

варіанти відповідей

Бо Прометей налаштував усіх людей проти богів

Бо Прометей дав людям вогонь і навчив ремеслу


Бо Прометей разом з Гераклом не хотів виконувати його завдань

Бо Прометей викрав у нього грім та блискавку

Запитання 104

Оберіть риси характеру, які були притаманні Прометею

варіанти відповідей

жорстокий

милосердний

гуманний

розумний

мстивий

Запитання 105

Зевс був...

варіанти відповідей

владним

любив людей

чуйним і лагідним

жорстоким до ворогів

не рахувався з людьми

Запитання 106

Як Зевс покарав Прометея?

Оберіть усі покарання.

варіанти відповідей

Вигнав з Олімпу на десять років

Наказав прикувати його до скелі

Наказав орлові кожного дня викльовувати йому печінку

зробив Прометея безсмертним у муках

наказав дощу постійно падати на прикутого Прометея

Запитання 107

Оберіть усі варіанти запропонованих відповідей, які пов'язані з подвигами Геракла

варіанти відповідей

Лернейська гідра

Гетсиманськи сад

Авгієві стайні

Немейський лев

Дедал та Ікар

Яблука Гесперид

Керінейська лань

Запитання 108

Як звали юнака, який був дуже красивим і занадто пишився цим?

варіанти відповідей

Атлас

Пігмаліон

Нарцис

Запитання 109

Як Афродіта покарала Нарциса?

варіанти відповідей

Закохала його в німфу Ехо

Зробила його безсмертним

Заморозила йому серце

Закохала його в самого себе

Запитання 110

Визначіть ознаки міфу із запропонованих варіантів

варіанти відповідей

Відображає колективні увлення про світ

Пояснює світ

Реальні події, явища природи, перетворені людською фантазією

Розважає та повчає

У давнину їм вірили

Зображує боротьбу добра і зла, де завжди перемагає добро

Запитання 111

Яке бажання Пігмаліона виконала Афродіта?

варіанти відповідей

Закохала його в статую, яку він створив

Оживила статую, в яку він закохався сам

Зробила його богом мистецтва

Наділила його талантом

Запитання 112

Оберіть варіанти відповідей, які визначають види міфів

варіанти відповідей

Про казкових героїв

Про створення та будову світу

Про виникнення явищ природи та суспільства

Про богів

Про подвиги героїв

Про загибель цивілізації, кінець світу

Запитання 113

Правителями Всесвіту були

варіанти відповідей

Брахман

Шива

Зевс

Запитання 114

З темряви хаосу першою виникла

варіанти відповідей

суша

вода

Запитання 115

Золоте Яйце зародилося з

варіанти відповідей

дощу

тепла

холоду

Запитання 116

Шестеро синів Брахми народилися з його

варіанти відповідей

пальців

думки

Запитання 117

Ману оселився поблизу

варіанти відповідей

моря

гір

річки

Запитання 118

Від потопу Ману спасла

варіанти відповідей

жінка

риба

вовчиця

Запитання 119

Вогонь зародився з

варіанти відповідей

води

яйця

Запитання 120

"Зміна дня і ночі приносить забуття горю". З якого міфу ця мудрість?

варіанти відповідей

Творення світу

Про створення ночі

Про потоп

Про золоті часи

Запитання 121

Індійські боги створили ніч, щоб допомогти:

варіанти відповідей

Брахмі

Шиві

Ямі

Ману

Запитання 122

Змія, з яким щоночі бореться Ра, звати:

варіанти відповідей

Апоп

Шу

Себек

Осіріс

Запитання 123

Щоб повернути Тефнут, боги Шу і Тот перетворились на:

варіанти відповідей

собак

кішок

слонів

мавп

Запитання 124

Бог мудрості у єгипетській міфології:

варіанти відповідей

Тот

Шу

Ра

Геб

Запитання 125

Міфологія- це

 

 

  

варіанти відповідей

сукупність міфів певної культури

 наука про мовні засоби

 жанр фольклору

рід літератури

Запитання 126

Брат Зевса, бог морів і підводного царства

 

варіанти відповідей

Посейдон

  Гефест

 Уран

Запитання 127

Богиня родючості

варіанти відповідей

 Артеміда

  Афіна

 Деметра

Запитання 128

Гора, яку давні греки вважали місцем перебування богів

 

варіанти відповідей

Олімп

  Парнас

 Кавказ

Запитання 129

Хто такий Прометей ?

варіанти відповідей

герой

реальна людина, яка жила в Стародавній Греції

стародавній філософ.

титан

Запитання 130

Що означає ім’я Прометей ?

варіанти відповідей

вогненосець

тираноборець

провидець.

Запитання 131

За що Зевс покарав Прометея так жорстоко ?

варіанти відповідей

за те, що він викрав божественний вогонь і приніс його людям

за те, що Прометей завжди виступав проти влади Зевса

за те, що він віддавав перевагу людям, а не богам.

Запитання 132

Як Прометей міг заслужити прощення Зевса?

варіанти відповідей

зректися подвигу

скоритися Зевсові

розкрити Зевсові його майбутнє

Запитання 133

Найпопулярніший грецький герой, наділений дивовижною силою, - це...

варіанти відповідей

Геракл


Зевс

Паріс

Еврисфей

Запитання 134

Скільки подвигів повинен був здійснити Геракл?

варіанти відповідей

10

11

12

13

Запитання 135

Який образ є символом одвічної мрії людства про політ?

варіанти відповідей

образ Дедала


образ Гефеста

образ Атланта

образ Ікара

Запитання 136

 "А там, де він востаннє схилив свою гарну голову, виросла квітка..."

варіанти відповідей

Тюльпан

Фіалка

Нарцис

Гіацинт


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест