29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Місце другої частини Нового часу у всесвітній історії

Додано: 10 вересня 2019
Предмет: Всесвітня історія, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

Назвіть хронологічні межі ІІ періоду нової історії:

варіанти відповідей

V ст. н. е. — кінець XV ст.

кінець XV — кінець XVIII ст.

кінець XVIII — початок XX ст.

1914р. — початок XXI ст.

Запитання 2

Друга частина Нового часу стала епохою

варіанти відповідей

модернізації

електрифікації

монополізації

індустріалізації

Запитання 3

Зміни в суспільстві, пов’зані з необхідністю перетворення всіх сфер

життя відповідно до вимог сучасності

варіанти відповідей

індустріалізація

модернізація

монополізація

кооперація

Запитання 4

Поштовх до формування засад громадянського рівноправ’я і парламентської демократії дала

варіанти відповідей

Реформація

Велика французька революція

Контреформація

Модернізація

Запитання 5

Переселення людей, переміщення капіталів усередині країни та за її межі:

варіанти відповідей

імміграція

еміграція

урбанізація

міграція

Запитання 6

Боротьба жінок за надання їм рівних із чоловіками прав у суспільному, трудовому й сімейному житті:

варіанти відповідей

еміграція

суфражизм

емансипація

фемінізм

Запитання 7

В країнах Сходу в XIX ст. продовжували розвиватися суспільства

варіанти відповідей

традиційні

демократичні

деспотичні

монархічні

Запитання 8

Власниками найбільших колоніальних володінь в ХІХ ст. були:

варіанти відповідей

Велика Британія

Франція

Нідерланди

Китай

Запитання 9

Найбільшим за кількістю новим класом суспільства в ХІХ ст. був клас

варіанти відповідей

буржуазії

робітників

селян

дворян

Запитання 10

В останню третину ХІХ ст. реальний дохід робітників у країнах Європи

варіанти відповідей

зменшився

зріс

залишався незмінним

був стабільним

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест