Мистецтво стародавнього Єгипту.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Найбільша в світі монолітна статуя.

а)

Рожева піраміда.

б)

Великий Сфінкс у Гізі.

в)

Ступінчаста піраміда Джосера.

2.

Найпоширеніша форма єгиптянської архітектури.

а)

Храми.

б)

Колони.

в)

Піраміди.

3.

Невід'ємна частина гробниць, храмів і палаців Стародавнього Єгипту.

а)

Колони.

б)

Скульптура.

в)

Фрески.

4.

Які типи скульптур існували в мистецтві Стародавнього Єгипту?

а)

Людина, що біжить.

б)

Людина,що стоїть.

в)

Людина,що сидить.

г)

Людина,що лежить.

5.

Зображення якої комахи часто використовували у творах декоративно - прикладного мистецтва Стародавнього Єгипту?

а)

Метелик.

б)

Жук скарабей .

в)

Муха.

г)

Бабка.

6.

Зображення яких рослин стилізовано у зразках єгипетських колон?

а)

Колоски.

б)

Папірус.

в)

Пальми.

г)

Маки.

д)

Лотос

е)

Ромашки.

7.

Церемоніальний інструмент,що вважали атрибутом богині Хатхор.

а)

Тамбурин.

б)

Флейта.

в)

Систр.

г)

Арфа.

8.

Архітектурний амсамбль Древнього Єгипту,що належить до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

а)

Комплекс пірамід у Гізі.

б)

Піраміда Джосера.

в)

Карнакський храмовий комплекс.

9.

Хто з композиторів написав найвідомішу в світі оперу про добу Стародавнього Єгипту?

а)

" Кармен" Ж.Бізе.

б)

" Аїда" Дж.Верді.

в)

" Риголетто " Дж.Верді

10.

З чим були пов'язані види мистецтва в Стародавньому Єгипті?

а)

Національними традиціями.

б)

Релігійним культом.

в)

За розпорядженням фараона.

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в (1 балів)
3. б (1 балів)
4. б в (1 балів)
5. б (5 балів)
6. б в д (1 балів)
7. в (1 балів)
8. а (1 балів)
9. б (1 балів)
10. б (1 балів)