МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

"... Іх Величність імператор австрійський... імператор німецький... король Італії домовилися укласти договір, який завдяки своїй істотно охоронній та оборонній природі має забезпечити їх від загроз, які б могли б створитися для безпеки їхніх держав і спокою Європи"

Це витяг із документа, який був підписаний у...

варіанти відповідей

1873 р.

1882 р.

1892 р.

1904 р.

Запитання 2

Укажіть країни, які уклали Союз трьох імператорів

варіанти відповідей

Англія

Німеччина

Франція

Італія

Росія

Австро-Угорщина

Запитання 3

Подане зображення ілюструє

варіанти відповідей

Союз трьох імператорів

Троїстий союз

Антанта

Віденський союз

Запитання 4

Яка країна на початку XX ст. відмовилася від політики "блискучої ізоляції"

варіанти відповідей

Англія

Франці

Росія

Німеччина

Запитання 5

Назва договору Антанта з французької перекладається як

варіанти відповідей

мирна угода

сердечна угода

мирне порозуміння

Запитання 6

Основними протиріччями між Антантою і Троїстим союзом полягали в

варіанти відповідей

Боротьба за панування в Європі

Боротьба за панування у світі

Колоніальні змагання

Перегляд результатів франко-пруської війни

Боротьба за контроль над Росією

Запитання 7

Незалежність держави у зовнішніх і внутрішніх справах:


варіанти відповідей

Нейтралітет

Конкордат

Суверенітет

Автономія

Запитання 8

Яка із провідних країн світу спровокувала обидві марокканські кризи на початку ХХ ст.?

варіанти відповідей

Велика Британія

Німеччина

Франція

Італія

Запитання 9

Локальні війни на зламі століть велись з метою

варіанти відповідей

Посилення військового авторитету

Збільшення торгівлі

Переділу колоніальних володінь

Поширення своєї релігії

Запитання 10

Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

У кінці XIX століття гонка озброєнь унеможливила збройний конфлікт між військово – політичними блоками

У кінці XIX століття була створена міжнародна організація, що мала вирішувати конфлікти між країнами дипломатичним шляхом

У кінці XIX століття розгорнулась боротьба за переділ світу

У кінці XIX століття припинилась боротьба пригноблених народів за свободу

Запитання 11

Яка країна виявилася лідером у «гонці озброєнь» на початку ХХ ст.?


варіанти відповідей

Росія

Велика Британія

Німеччина

Франція

Запитання 12

Що стало однією з основних причин Першої світової війни?

варіанти відповідей

нерівномірний розвиток країн

боротьба за перерозподіл колоніальних володінь

створення військових блоків

загострення міжнародних відносин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест