«Міжнародні відносини та розвиток культури і повсякденне життя ( кінець XVIII – початок XX ст.) »

Додано: 17 травня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 9 клас
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

 Ідейний і художній напрямок у духовній культурі, що сформувався на­ прикінці XVIII — в першій половині ХІХ ст., який протиставив утиліта­ ризму та нівелюванню особистості прагнення свободи та «безмежного», жагу досконалості та оновлення, пафос особистості та громадянської незалежності:


варіанти відповідей

класицизм

імпресіонізм

романтизм

модернізм

Запитання 2

Як називається ідейний та художній напрям у духовному житті, покли­каний відбивати правду життя засобами мистецтва в поєднанні з висо­кістю та здійсненням авторського ідеалу?

варіанти відповідей

символізм

реалізм

акмеїзм

неоромантизм

Запитання 3

 У якій країні в 1825 р. відбулося відкриття Ері-каналу, що поєднував протоки Великих озер із Нью-Йорком? 

варіанти відповідей

Канада

США

Англія

Іспанія

Запитання 4

  Хто з відомих англійських учених ХІХ ст. був автором книги «Теорія еволюції тваринного і рослинного світу»? 

варіанти відповідей

Л.Пастернак

Т.Шванн

Ч.Дарвін

К.Лінней

Запитання 5

 Назвіть прізвище російського віце-адмірала, який у Кримській війні керував підготовкою оборони Севастополя з суходолу: 

варіанти відповідей

П.Нахімов

В.Істомін

М.Пирогов

В.Корнілов

Запитання 6

З яким винаходом пов’язано прізвище англійського винахідника Д. Стефенсона?

варіанти відповідей

літаком

пароплавом

паравозом

велосипедом

Запитання 7

Створення телеграфного коду С. Морзе (абетка Морзе) мала значення для: 

варіанти відповідей

винайдення першого телефону

розвитку всесвітньої системи засобів зв’язку, передачі інформації на великі відстані

створення радіо

виникнення першого телевізора

Запитання 8

Результатом розроблення практики воєнно-польової хірургії М. Пиро­гова стало:

варіанти відповідей

винайдення нових ліків, які втамовують біль та швидко лікують від­ криті рани, отримані на полі бою

використання наркозу на полі бою, нерухомої гіпсової пов’язки

застосування нових видів хірургічних інструментів, що дали змогу більш ефективно проводити операції

ніяк не вплинула, лише негативно впливала на стан здоров’я по­ страждалих після хірургічних втручань

Запитання 9

Хто зображений на портреті?

варіанти відповідей

Д.Менделєєва

В.Вернадського

І.Павлова

Запитання 10

В яуому столітті виник романтизм?

варіанти відповідей

на початку XIX ст

на початку XX ст

Запитання 11

В якому році було започатковано рентгенологію?

варіанти відповідей

у 1889 році

у 1895 році

у 1878 році

Запитання 12

Хто брав участь в японському театрі?

варіанти відповідей

тільки чоловіки

тільки жінки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест