Многогранник та його елементи. Пряма та правильна призма. Опуклі многоранники
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Виберіть зображення опуклих многогранників.

а)
б)
в)
г)
д)
2.

Виберіть зображення прямої призми.

а)
б)
в)
г)
д)
е)
3.

Виберіть назву ребра основи.

а)

АА1

б)

А1В

в)

НВ

г)

С1В1

д)

СВ1

4.

Многогранник – це тіло, поверхня якого складається з:

а)

одного многокутника;

б)

скінченної кількості плоских кутів;

в)

скінченної кількості плоских многокутників

г)

скінченної кількості вершин

5.

Основи призми:

а)

перпендикулярні та рівні;

б)

паралельні та рівні;

в)

паралельні, але не рівні.

г)

перетинаються і рівні

6.

Висота призми – це відстань між:

а)

вершинами протилежних граней;

б)

вершинами основ

в)

площинами основ

г)

паралельних граней

7.

Скільки ребер має п’ятикутна призма

а)

5

б)

10

в)

15

г)

7

8.

Скільки граней має одинадцятикутна призма:

а)

33

б)

13

в)

21

г)

15

9.

Якщо чотирикутна призма правильна, то її основою є … 

а)

прямокутник

б)

ромб

в)

квадрат

г)

трапеція

д)

паралелограм

10.

Бічною гранню правильної чотирикутної призми є квадрат, площа якого дорівнює 36 см2. Обчисліть периметр основи призми.

а)

18 см

б)

24 см

в)

36 см

г)

72 см

Ключ до тесту

1. б д (1 балів)
2. г (1 балів)
3. г (1 балів)
4. в (1 балів)
5. б (1 балів)
6. в (1 балів)
7. в (1 балів)
8. б (1 балів)
9. в (1 балів)
10. б (1 балів)