Многокутники. Сума кутів опуклого многокутника
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Чому дорівнює сума кутів опуклого семикутника?

а)

9000

б)

1800

в)

12600

г)

3600

2.

Скільки діагоналей можна провести у п'ятикутнику?

а)

10

б)

15

в)

5

г)

20

3.

На якому з рисунків зображено многокутники, які не є опуклими?

а)

а, б, г, е, є

б)

в, д

в)

а, б, е, є

г)

в, г, д

4.

Який з відрізків не є стороною многокутника PQRSTR?

а)

QS

б)

ST

в)

SR

г)

PR

д)

TQ

5.

Многокутник називають вписаним у коло, якщо ...

а)

якщо всі сторони дотикаються до кола

б)

якщо всі його вершини лежать на колі

в)

якщо його сторони перетинають коло

г)

якщо коло дотикається до всіх його сторін

6.

Скільки вершин має опуклий многокутник, якщо сума його внутрішніх кутів дорівнює 18000?

а)

6

б)

10

в)

12

г)

5

7.

Зовнішній кут многокутника при даній вершині дорівнює 1560. Чому дорівнює внутрішній кут, при цій вершині?

а)

1560

б)

240

в)

340

г)

360

д)

1800

8.

Центр кола, описаного навколо многокутника, розміщений у точці...

а)

перетину бісектрис усіх кутів многокутника

б)

перетину перпендикулярів проведених до всіх сторін многокутника

в)

перетину серединних перпендикулярів до всіх сторін многокутника

г)

перетину медіан проведених до сторін трикутника

9.

Яку найбільшу кількість гострих кутів може мати многокутник?

а)

3

б)

5

в)

не можна визначити

г)

2

10.

Скільки вершин має многокутник, якщо сума внутрішніх кутів дорівнює 21600?

а)

10

б)

12

в)

14

г)

16

11.

В опуклому многокутнику 35 діагоналей. Знайдіть кількість його сторін.

а)

7

б)

15

в)

10

г)

14

12.

Сума кутів опуклого n-кутника дорівнює:

а)

1800

б)

180 ∙ 2

в)

1800 ⋅ n

г)

1800(n - 2)

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. в (1 балів)
3. б (1 балів)
4. а д (1 балів)
5. б (1 балів)
6. в (1 балів)
7. б (1 балів)
8. в (1 балів)
9. а (1 балів)
10. в (1 балів)
11. в (1 балів)
12. г (1 балів)