Множення раціональних чисел
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Виконайте множення: 7/8 · (- 4/7)

а)

1/2

б)

1/4

в)

- 1/2

г)

3/4

2.

1.    Поставте замість зірочки знак «<», «>» або «=» так, щоб утворилась правильна нерівність: - 7,2 · (- 15) * (100)

а)

>

б)

<

в)

=

3.

Розв'яжіть рівняння: (х – 3) (х + 1/3) = 0;

а)

0; 3

б)

3

в)

3; - 1/3

г)

0

4.

Визначте знак: 5 · (-17) · (-2) · (-578) · 121 · (-15) · (-7) · (-2)

а)

-

б)

+

в)

визначити неможливо

5.

Обчислити: - 2/7 · (-3) · 14

а)

-12

б)

- 1/7

в)

6/7

г)

12

Ключ до тесту

1. в (2 балів)
2. а (2 балів)
3. в (4 балів)
4. б (2 балів)
5. г (2 балів)