Модернізація країн Європи та Америки в останній третині XIX – на початку XX ст. Пробудження Азії.

16 запитань
Запитання 1

Велике підприємницьке об'єднання, що повністю контролює певну галузь виробництва, транспорту, фінансової системи називається:

варіанти відповідей

Трест

Синдикат

Картель

Монополія

Запитання 2

Збільшення кількості городян та підвищення соціально-економічної ролі міст - це:

варіанти відповідей

монополізація

урбанізація

колонізація

індустріалізація

Запитання 3

Вкажіть терміни, які характеризують розвиток країн світу у 2-й половині ХІХ ст. - на початку ХХ ст. (три відповіді):

варіанти відповідей

індустріалізація

меліорація

монополізація

урбанізація

класицизм

Реставрація

Запитання 4

Вкажіть реформи, які були проведені в Російській імперії в 60 - 70- х роках ХІХ ст. (три відповіді):

варіанти відповідей

земська

економічна

міська

промислова

аграрна

культурна

Запитання 5

Вкажіть назву справи, з якою пов'язаний етап антисемітизму у Франції:

варіанти відповідей

"Справа Клемансо"

"Справа Дрейфуса"

"Справа Естергазі"

"Справа Тьєра"

Запитання 6

У Франції 31 серпня 1971 року А.Тьєр був обраний президентом:

варіанти відповідей

Першої республіки

Другої республіки

Третьої республіки

Четвертої республіки

Запитання 7

Вкажіть напрямки зовнішньої політики О. фон Бісмарка (три відповіді):

варіанти відповідей

Створення "Союзу трьох імператорів"

погіршення відносин з  Росією та Великою Британією

наступ на Схід

укладення Троїстого союзу

підтримка політики "панариканізму"

колонізація Південної Африки

Запитання 8

«Культуркампф» - це заходи німецького уряду, спрямовані на:

варіанти відповідей

поширення німецької культури у всіх її колоніях

відновлення німецької мови у 22 монархіях Північно-німецького союзу

проти католицької церкви

посилення гегемонії Пруссії

Запитання 9

Назвіть причини втрати Великою Британією світової економічної першості наприкінці ХІХ ст. (три відповіді):

варіанти відповідей

прискорений економічний розвиток держав-конкурентів, особливо США та Німеччини

поразка у Франко-прусській війні

активне вивезення капіталів із Великої Британії

розпод країни на окремі землі

технічна відсталість англійських підприємств та скорочення обсягів виробництва

запровадження нової грошової одиниці "золота марка"

Запитання 10

У зовнішній політиці Англія проводила політику (дві відповіді):

варіанти відповідей

"блискучої ізоляції"

відмови від колоній в Азії

колоніальної експансії

мертантилізму

Запитання 11

Вкажіть причини економічного піднесення США наприкінці ХІХ ст. (три відповіді):

варіанти відповідей

завершення будівництва першої трансконтинентальної залізниці, стрімке збільшення довжини залізниць

приєднання колоніальних територій

зростання чисельності робітників внаслідок еміграція з країн Європи

високі мита на імпорт готової продукції і повна свобода для припливу іноземних капіталів

обмеження діяльності іноземних компаній

вивезення капіталу в країни Азії та Африки

Запитання 12

Президент Вудро Вільсон проводив політику:

варіанти відповідей

"Чесний курс"

"Руйнування трестів"

"Нова демократія"

"Сегрегація"

Запитання 13

Поняття "відруб", "хутір", "переселеня до Уралу", "руйнування селянської общини" пов'язані з діяльністю в Росії:

варіанти відповідей

Олександра ІІ

Миколи І

Перта Столипіна

Володимира Ульнова (Леніна)

Запитання 14

Центрами дуалістичної Австор-Угорської монархії були:

варіанти відповідей

Чехія та Австрія

Австрія та Угорщина

Угорщина та Чехія

Чехія та Галичина

Запитання 15

Вкажіть нові незалежні держави Балканського півострова, що виникли протягом ХІХ ст.:

варіанти відповідей

Сербія, Чорногорія, Болгарія

Сербія, Чорногорія, Болгарія, Румунія;

Чорногорія, Болгарія, Румунія

Чорногорія, Болгарія, Герцоговина

Запитання 16

Події, які відбулись після зречення сьогуна, в історії японії називають:

варіанти відповідей

"Доба Мейдзі"

"Піднебесна імперія"

"Молодотурецька революція"

"Об'єднання і прогрес"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест