Модернізм як літературно-мистецький напрям к. ХІХ - поч. ХХ ст. Течії раннього модернізму

Додано: 1 квітня 2020
Предмет: Зарубіжна література, 10 клас
Тест виконано: 831 раз
14 запитань
Запитання 1

Слово «модернізм» перекладається як


варіанти відповідей

передовий загін

новий, сучасний

зразковий, ідеальний

майбутній

Запитання 2

Модернізм як літературний напрям виник у

варіанти відповідей

 Німеччині

Росії

Франції

Італії

Запитання 3

Утвердження модернізму як нового мистецького напряму відбулося

варіанти відповідей

на межі ХІХ - ХХ ст.

у середині ХІХ ст.

на межі ХVІІІ - ХІХ ст.

у першій половині ХІХ ст.

Запитання 4

Назвіть епати розвитку модернізму (виберіть усі можливі відповіді):

варіанти відповідей

декаданс

авангардизм

неоромантизм

власне модернізм

Запитання 5

До ранніх течій модернізму належать:


варіанти відповідей

символізм

неоромантизм

класицизм

імпресіонізм

Запитання 6

Предтечею модернізму як ідейно-естетичного руху був


варіанти відповідей

символізм

неоромантизм

декаданс

авангардизм

Запитання 7

Термін "декаданс" із пізньолатинської мови перекладається як


варіанти відповідей

"розквіт"

 «занепад»

«передовий загін»

"враження"

Запитання 8

Декаданс– це


варіанти відповідей

літературний напрямок к. ХІХ ст.

тип світосприйняття, що склався наприкінці ХІХ ст і характеризувався песимізмом, зневірою у традиційних культурних цінностях

напрямок у філософії, що виник під впливом поглядів Ф. Ніцше

течія модернізму

Запитання 9

Назвіть риси декадансу (виберіть усе можливе):


варіанти відповідей

песимізм, зневіра, трагічне світосприйняття, самотність

звернення до соціальної тематики

пропагування «мистецтва заради мистецтва»

суб’єктивність переживань

застосування принципів реалізму в мистецтві

Запитання 10

Сукупність літературних напрямків та шкіл, які виникли наприкінці

ХІХ – на поч. ХХ ст. у зв’язку з кризою позитивістського світосприйняття і ставили собі за мету пошук нових художніх засобів - це


варіанти відповідей

декаданс


символізм

реалізм

модернізм

Запитання 11


Культ пригод і небезпек, зображення екзотичних країн, подвигів, важких випробувань, що випали на долю непересічних особистостей - це прикметні риси неоромантизму, представниками якого були (назвіть усі можливі відповіді):

варіанти відповідей

Р. Л. Стівенсон

Жуль Верн

Редьярд Кіплінг

Шарль Бодлер

Джек Лондон

Запитання 12

Представники модернізму надавали перевагу зображенню

варіанти відповідей

нагальних суспільних проблем

сильних романтичних пристрастей

соціальних і політичних проблем

людини та її суб′єктивних переживань

Запитання 13

Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо - французькі поети, творчість яких належать до

варіанти відповідей

модернізму

реалізму

Запитання 14

Літературний напрямок, що виник наприкінці ХІХ століття у Франції як реакція на реалізм та натуралізм у мистецтві й ставив собі за мету відображення у художній творчості «ідей», таємничої сутності світу через символи

варіанти відповідей

неоромантизм

імпресіонізм

символізм

декаданс

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест