Модернызм як лытературно мистецький бодлер

Додано: 15 березня
Предмет: Зарубіжна література, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть течії раннього модернізму

варіанти відповідей

імпресіонізм

акмеїзм

символізм

романтизм

футуризм

неоромантизм

Запитання 2

Шарля Бодлера судили за...

варіанти відповідей

за крадіжку грошей

висміювання влади

участь у протестах

за аморальність його збірки "Квіти зла"

Запитання 3

Символізм - це:

варіанти відповідей

мистецький напрям 19-20 століття, для якого характерні простота і чіткість


мистецький модерністський напрям 19-20 століття, який ідеї, думки, предмети відтворює з допомогою символів


сукупність нових течій 19-20 століття


мистецький напрям 18-19 століття, який правдиво і достовірно відтворює дійсність

Запитання 4

Ш. Бодлер започаткував модерністську течію:

варіанти відповідей

футуризм;

символізм;

імпресіонізм.

Запитання 5

Модернізм - це:

варіанти відповідей

назва мистецьких напрямів і течій ХХ століття

 назва мистецьких напрямів і течій ХІХ - ХХстоліття


назва напряму, створеного на основі романтизм

назва одного напряму

Запитання 6

Що НЕ є рисою модернізму?

варіанти відповідей

 увага до внутрішнього світу людини

орієнтація на античність

заперечення реалізму, надання переваги інтуїції

елітарність та експериментальність

Запитання 7

Головна увага в модерністських творах зосереджена на

варіанти відповідей

викритті абсурдності, аморальності , несправедливості

 саморозвитку людини


вираженні глибинної сутності людини й одвічних проблем буття


гострому відчутті історії, усвідомленні причетності до життя суспільства

Запитання 8

Назвіть течії раннього модернізму

варіанти відповідей

 імпресіонізм, символізм, реалізм

імпресіонізм, символізм, неоромантизм

імпресіонізм, реалізм, неоромантизм

символізм, неоромантизм, романтизм

Запитання 9

Модернізм поставив у центр творчості

варіанти відповідей

Навколишній світ

Людину в соціумі

Внутрішній світ людини

Запитання 10

За допомогою чого модерністи зображували світ?

варіанти відповідей

реалістичних зображень життя людини

знаків, символів, натяків

об'єктивних історичних фактів та природничої науки

Запитання 11

Вищим знанням, на думку модерністів, є

варіанти відповідей

Знання, набуті вивченням наук

Розумові індивідуальні здібності

Художня творчість

Вигаданий ними суб'єктивний світ

Запитання 12

Течія, яка відтворює особистісні враження і спостереження, відчуття, переживання, називається

варіанти відповідей

імпресіонізм

символізм

неоромантизм

реалізм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест