Монополізація. Велика Британія та США в останній третині ХІХ - на початку ХХ ст.

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
9 запитань
Запитання 1

Які риси були притаманні розвитку Британії в зазначений період?

варіанти відповідей

"Культуркампф"

Політичні та соціально-економічні реформи

Антимонопольне законодавство

Втрата світового промислового лідерства

Фритредерська політика

Чергова парламентська реформа

Надшвидка монополізація економіки

Суттєве зростання колоніальних володінь

Запитання 2

Яке з цих об'єднань не належить до монополій?

варіанти відповідей

Трест

Картель

Тред-юніон

Синдикат

Концерн

Запитання 3

Хто з цих верств населення не належав до "середнього класу"?

варіанти відповідей

Дрібна та середня буржуазія

Інтелігенція

Чиновники/службовці

Дворянство

Запитання 4

А. Президентство Т. Рузвельта

Б. Реформи Д. Ллойд Джорджа

В. ІІІ виборча реформа у Британії

Г. "Закон Шермана" (антитрестівський)

В якому рядку події розташовані в хронологічному порядку?

варіанти відповідей

1г 2б 3в 4а

1г 2в 3а 4б

1в 2а 3г 4б

1б 2г 3в 4а

Запитання 5

Що спричинило швидке економічне піднесення США?

варіанти відповідей

Експлуатація колоній

Багаті природні ресурси

Політика сегрегації

Політика протекціонізму

Імміграція робочої сили

Фритредерська політика

Надшвидка монополізація економіки

Швидке запровадження нових винаходів і технологій

Запитання 6

Політика примусового відокремлення/ізоляції певної групи населення з метою позбавлення прав та нормальних умов життя -це ...

варіанти відповідей

Дискримінація

Резервація

Сегрегація

Геноцид

Запитання 7

Політику "Чесного курсу" здійснював...

варіанти відповідей

В. Гладстон

Д. Ллойд Джордж

Т. Рузвельт

В. Вільсон

Запитання 8

Наприкінці ХІХ ст. боротьбу за право самоврядування у межах імперії (гомруль) розпочали ...

варіанти відповідей

Шотландці

Ірландці

Канадці

Індійці

Запитання 9

Яка з сучасних партій Британії виникла у 1906 році?

варіанти відповідей

Лейбористська

Ліберальна

Консервативна

Республіканська

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест