Морфологія
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Числівник є в рядку

а)

Семеро одного не ждуть.

б)

Козацька сотня визволила бранців.

в)

Неподалік виріс новий семиповерховий будинок.

г)

На вхідних дверях ми побачили четвірку.

2.

Прийменниками є всі слова рядка

а)

в, на, під, й

б)

що, від, через, по

в)

за, над, біля, де

г)

задля, поміж, із-за, з-над

3.

Слово ЩО є займенником у реченні

а)

Діти помітили, що пташенята випали з гнізда.

б)

Учителька повідомила, що завтра буде суботник.

в)

Вулиця, що вела до річки, була безлюдна.

г)

Хтось вирішив, що саме краса врятує світ.

4.

Правильну форму числівника подано в рядку

а)

шестидесяти семи

б)

сороками сьома

в)

на двохста восьми

г)

із шістьмастами вісьмома

5.

Граматичні помилки допущено в рядках

а)

двадцять три учні

б)

сорок чотири будинка

в)

одна друга гектара

г)

три з половиною кілограма

6.

Виділене слово є іменником у рядку

а)

Ось і промайнув перший рік навчання.

б)

Перший скромно промовчав.

в)

Ніхто не помітив першого снігу..

г)

Перший крок найскладніший.

7.

Редагування потребують рядки

а)

У цій крамниці іграшки найбільш дешевші.

б)

Давайте спробуємо виправити помилки.

в)

Вирішуймо проблеми поступово!

г)

Пісні про матір найпроникливіі.

8.

Не потребують редагування словосполучення в рядках

а)

різка біль

б)

злий собака

в)

ароматна шампунь

г)

довга путь

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. г (1 балів)
3. в (1 балів)
4. г (1 балів)
5. б г (2 балів)
6. б (1 балів)
7. а б г (3 балів)
8. б г (2 балів)