14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

МОРФОЛОГІЯ. ЧИСЛIВНИК_1

Додано: 1 квітня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 78 разів
13 запитань
Запитання 1

Числівники за значенням поділяють на:

варіанти відповідей

А) кількісні, порядкові;

Б) збірні, відносні;

В) присвійні, кількісні;

Г) якісні, збірні.

Запитання 2

Кількісні числівники за значенням поділяються на:

варіанти відповідей

А) дробові, порядкові, збірні;

Б) тверді, м’які, мішані;

В) прості, складні, складені;

Г) цілі числа, дробові, збірні.

Запитання 3

Вкажіть рядок, у якому всі слова числівники:

варіанти відповідей

А) п’ять, двоє, обидва, двадцятеро;

Б) шестеро, одна друга, десятка, одиниця;

В) п’ятиповерховий, шестирічний, трьох’ярусний;

Г) вісім, п’ятірка, двійко, тисяча.

Запитання 4

Визначте рядок із порядковими числівниками:

варіанти відповідей

А) три десятих, восьмеро, шістсот, другий;

Б) дев’ятий, сотий, перший, тридцять третій;

В) п’ятеро, дві п’ятих, стонадцять, тринадцять;

Г) мільйон, тисячний, багато, декілька.

Запитання 5

Вкажіть рядок із збірними числівниками:

варіанти відповідей

А) п’ятеро, кільканадцять, восьмеро, мільярд;

Б) шістдесят, вісімнадцять, одна сьома, тридцять;

В) п’ять, чотири, четверо, двійко;

Г) двадцятеро, обидва, троє, четверо.

Запитання 6

Порядкові числівники узгоджуються з іменниками:

варіанти відповідей

А) в роді, числі й відмінку;

Б) в часі, відмінку, числі;

В) в особі, роді, числі;

Г) в роді, числі, часі.

Запитання 7

Вказати рядок словосполучень із числівниками:

варіанти відповідей

А) кількасот людей, мало знань, зробив багато;

Б) прочитав чимало, багато мудрості, кількадесят осіб;

В) багато листя, мало щастя, чимало лиха;

Г) небагато часу, мало думок, багато говорити;

Ґ) багато слів, чимало книг, кілька випускників.

Запитання 8

Вказати рядок із складними числівниками:

варіанти відповідей

А) півтораста, сімдесятий, п’ятдесят;

Б) мільйонний, дев’ятеро, декілька;

В) одинадцять, п’ятдесят три, дев’яносто;

Г) тисяча двісті сьомий, сто сорок, п’ятнадцятий;

Ґ) сорок шість, мільярдний, кількасот.


Запитання 9

Позначте рядок із числівниками в Орудному відмінку:

варіанти відповідей

А) двох, п’ятого, шести, ста:

Б) сімомастами, чотирма, однією, сімнадцятим;

В) десятьма, мільярдного, одній, трьох;

Г) п’ятьом, шістдесятьох, сто, мільйонного;

Ґ) сорок, тисячею, двох третіх, однієї четвертої.

Запитання 10

Позначте рядок, у якому всі числівники слід писати окремо:

варіанти відповідей

А) восьми/мільйонний, три/п’ятих, два/надцять, сто/восьмий;

Б) триста/двадцять, трьом/стам, шести/сотий, оди/надцять;

В) трьох/сот, сто/одинадцять, двісті/сорок, шести/мільйонний;

Г) сімдесят/сім, три/четвертих, сто/чотири, двісті/сорок;

Ґ) сто/тисячний, вісім/сот, сорок/шість, одна/тисяча.

Запитання 11

Визначте речення, у якому числівники змінюються за числами?

1. Одне погане слово скажеш – почуєш десять.

2. Слухай сто разів, а говори раз.

3. Семеро одного не ждуть.

4. Одна нога тут, а друга там (Народна творчість).

варіанти відповідей

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Запитання 12

Позначте речення із збірним числівником.

1. Одне погане слово скажеш – почуєш десять.

2. Слухай сто разів, а говори раз.

3. Семеро одного не ждуть.

4. Одна нога тут, а друга там (Народна творчість).

варіанти відповідей

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Запитання 13

Знайдіть речення, в якому числівник у всіх відмінкових формах, крім Н. і З. в., має закінчення -а.

1. Одне погане слово скажеш – почуєш десять.

2. Слухай сто разів, а говори раз.

3. Семеро одного не ждуть.

4. Одна нога тут, а друга там (Народна творчість).

варіанти відповідей

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест