МОРФОЛОГІЯ. ЧИСЛIВНИК_6

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 104 рази
12 запитань
Запитання 1

Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку

варіанти відповідей

А вісім відсотків

Б чотири очки

В півтора рази

Г тридцять чотири грибів

Запитання 2

Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку

варіанти відповідей

А триста п'ятдесят грамів

Б тисяча раз

В півтораста тонни

Г півтора кубометра

Запитання 3

Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку

варіанти відповідей

А два з половиною роки

Б два тижня

В нуль цілих і п'ять десятих секунди

Г чотири гриба

Запитання 4

Визначити рядок, у якому всі слова є числівниками.

варіанти відповідей

А Одна третя, двійка, потроїти, шість.

Б Третій, кільканадцять, п'ятеро, двадцять шість.

В Тридцять п'ять, тисяча, одиниця, удвоє.

Г Сорок, мільярд, одинадцятка, вчетверо.

Запитання 5

Визначити рядок, у якому всі числівники є за будовою складеними.

варіанти відповідей

А Двісті, обоє, сороковий, сімсот двадцять один.

Б Сімдесят, шестеро, шістдесят чотири.

В Тринадцять, декілька, сорок вісім.

Г Двадцять чотири, сто тридцять шостий, тисяча п'ятдесят сім.

Запитання 6

Визначити рядок, у якому зазначено лише кількісні числівники.

варіанти відповідей

А Сто, четверо, шість десятих, вісімнадцятий.

Б Одинадцять, п'ятнадцятий, мільйонний, восьмий.

В Сорок, тисяча дев'ятсот, шість, сімдесят вісім.

Г  Дванадцятеро, одна сьома, дев'яносто другий, перший.

Запитання 7

Визначити рядок кількісних числівників, у яких при відмінюванні змінюється лише друга частина.


варіанти відповідей

А Дев'ятнадцять, одинадцять, тридцять.

Б Шістнадцять, п'ятсот, вісімсот.

В Шістсот, сімсот, вісімсот.

Г П'ятнадцять, дев'ятсот, чотириста.

Запитання 8

Визначити рядок, у якому всі числівники пишуться без знака м'якшення.

варіанти відповідей

А П'ят..десят, шіст..сот, девят..надцяти.

Б Сім..сот, тридцят.., декіл..ка.

В Читр..ма, віс..мома, п'ят..десяти.

Г Девят..омстам, міл..ярд, тр..ом.

Запитання 9

Визначити рядок, у якому всі слова є числівниками.

варіанти відповідей

А Подвоїти, десять, трильйон, по-перше.

Б Третій, кільканадцять, дев'ятка, мільйон.

В Вісім, дев'ятсот, п'ятий, шістнадцятеро.

Г Декілька, восьмий, сім, восьмисотрічний.

Запитання 10

Визначити рядок, у якому всі числівники є за будовою складними.

варіанти відповідей

А Вісімдесятий, тридцять один, сто восьмий, десятий.

Б Дванадцять, дев'ятнадцять, тисяча сорок, три.

В Шістдесят, дев'яносто, вісімсот, кількасот.

Г П'ять, шістнадцять, дванадцять, півтора.

Запитання 11

Визначити рядок, у якому зазначено лише порядкові числівники.

варіанти відповідей

А Перше, багато, вісімдесят два, п'ятдесят чотири.

Б Тридцять перше, сьома, п'ятнадцята, десятий.

В Сьоме, четвертий, двадцять сім, дві тисячі сорок.

Г Дев'ятнадцятий, мало, три мільйони, тисячний.

Запитання 12

Визначити рядок кількісних числівників, у яких при відмінюванні змінюються перша і друга частини.

варіанти відповідей

А Двісті, п'ятдесят, вісімдесят.

Б Чотириста, сімдесят, шістсот.

В Сімсот, триста, двадцять.

Г Вісімсот, п'ятсот, дев'ятсот.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест