24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

МОРФОЛОГІЯ. ПРИКМЕТНИК_12

Додано: 26 березня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
12 запитань
Запитання 1

Визначити, в якому ряді слів прикметники з часткою не пишуться ОКРЕМО.

варіанти відповідей

А не/полярний, не/постійний, не/правдивий

Б не/порядний, не/озорий, не/однаковий

В не/старий, а молодий; не/радий, а сумний; вітер не/помірний

Г не/правильний, не/обхідний, не/міцний

Запитання 2

Частка не з прикметником пишеться РАЗОМ у реченні рядка:

варіанти відповідей

А Щастя Грицькове було (не)велике.

Б Коли ніч стемніла, долина наповнилась (не)звичайними голосами.

В То була (не)сумна пісня подоланого, а радісний спів переможця.

Г Мені в лісі самому було зовсім (не)страшно.

Запитання 3

Частку не треба писати РАЗОМ з наступним словом у реченні:

варіанти відповідей

А Микола був (не)молодий хлопець, а чоловік з довгими вусами, з міцним станом та широкими плечима.

Б Широкою долиною між двома рядами розложистих гір тече по Васильківщині (не)величка річка Раставиця.

В  (Не)озорі й мальовничі краєвиди рідної Батьківщини.

Г Ішли назустріч вічності і смерті дружини (не)покірливих слов’ян.


Запитання 4

Частка не виконує роль префікса в слові рядка:

варіанти відповідей

А неозорий

Б недалекий

В невмирущий

Г ненависний

Запитання 5

Визначте речення, в якому вживається прикметник з -нн-

варіанти відповідей

А Біля старовин…их руїн відбувалося народне свято.

Б Вода ставала багрян…ою.

В Холоди…ий солон…ий вітер дмухнув зі сходу.

Г Із-за гори місяць яс…ий на луг поглядає.

Запитання 6

Позначте рядок, в якому всі прикметники пишуться з -нн-.

варіанти відповідей

А пташи..ий, незліче..ий, бажа..ий, хат..ій.

Б мільйо..ий, вчас..ий, річ..ий, зако..ий.

В де..ий, свяще..ий, нездола..ий, тума..ий.

Г форме..ий, друж..ий, захід..ий, несказа..ий.

Запитання 7

Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться з -нн-


варіанти відповідей

А бажа…ий, форме…ий, насті…ий, вечір…ій

Б зако…ий, казарме…ий, букве…ий, дерев’я…ий

В мільйо…ий, блаже…ий, широче…ий, незліче…ий

Г височе…ий, несказа…ий, підзем…ий, бето…ий

Запитання 8

Позначте слово, у якому пишуться ДВІ букви н

варіанти відповідей

А камі(н, нн)ий

Б орли(н, нн)ий

В олов'я(н, нн)ий

Г довгожда(н, нн)ий

Запитання 9

Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться ЧЕРЕЗ ДЕФІС

варіанти відповідей

А прозоро/жовті, сіро/зелений, дво/поверховий

Б широко/плечий, сліпучо/білий, рожево/блакитний

В науково/дослідний, круто/рогий, двохсот/тонний

Г кисло/солодкий, зелено/білий, північно/західний

Запитання 10

Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться ЧЕРЕЗ ДЕФІС

варіанти відповідей

А Кисло/солодкий, м'ясо/вовняний, військово/морський.

Б Сіро/голубий, військово/зобов’язаний, північно/західний.

В Чорно/бровий, життє/радісний, мовно/літературний.

Г Семи/разовий, історико/культурний, каро/окий

Запитання 11

Позначте рядок, у якому всі прикметники пишемо РАЗОМ

варіанти відповідей

А чорно/земний, військово/морський, м'ясо/молочний

Б народно/визвольний, суспільно/політичний, блакитно/синій

В м'ясо/заготівельний, навчально/виховний, темно/зелений

Г Золото/гарячий, п’яти/дверний, глухо/німий

Запитання 12

Позначте слово З ПОМИЛКОЮ

варіанти відповідей

А вельмишановний

Б радіо-технічний

В двокімнатний

Г воєнно-історичний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест