Мова.Мислення.Свідомість

Додано: 11 квітня
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 117 разів
13 запитань
Запитання 1

Як називається мислення, коли людина думає словами і створює образи предметів і явищ

варіанти відповідей

Критичне

Гнучке

Швидке

Абстрактне

Запитання 2

Найважливішим і основним компонентом другої сигнальної системи є:


варіанти відповідей

подразники середовища

емоції

мова

уява

Запитання 3

Друга сигнальна система проявляється у спілкуванні за допомогою....

варіанти відповідей

різноманітних подразників

усної та писемної мови

усної мови

писемної мови

Запитання 4

Усна мова формується переважно за допомогою:

варіанти відповідей

скроневої частки лівої півкулі

скроневої та лобової часток правої півкулі

лобової частки правої півкулі

скроневої та лобової часток лівої півкулі

Запитання 5

Слова,які вимовляє людина, чує чи читає становлять собою....

варіанти відповідей

умовні подразники

безумовні подразники

Запитання 6

Що є причиною виникнення поданих нижче сигнальних систем

варіанти відповідей

вища нервова діяльність

інстинктивна діяльність

рефлекторна діяльність

нища нервова діяльність

Запитання 7

Здатність людини ставити нові завдання та вміти їх розв'язувати, це:

варіанти відповідей

самостійність мислення

гнучкість мислення

критичність мислення

глибина мислення

Запитання 8

Здатність людини не потрапляти під вплив чужих думок:

варіанти відповідей

критичність мислення

самостійність мислення

гнучкість мислення

широта мислення

Запитання 9

З яким різновидом мислення людина швидше адаптується до змін оточення?

варіанти відповідей

самостійність

гнучкість

глибина

широта

Запитання 10

Уміння дотримуватися логічної наступності під час висловлювання суджень, їхнього обгрунтування, це?

варіанти відповідей

послідовність мислення

швидкість мислення

глибина мислення

гнучкість мислення

Запитання 11

Наочний образ предмета, явища,можлива схема рішення,яку можна перевірити в діях, на практиці, це....

варіанти відповідей

уява

відчуття

уявлення

зосередження

Запитання 12

Емоції поділяють на...

варіанти відповідей

індивідуальні

позитивні, негативні, індивідуальні

позитивні, негативні

позитивні, негативні, індивідуальні, соціальні

Запитання 13

Розвиток свідомості можливий завдяки:

варіанти відповідей

спілкуванню людей між собою, колективній праці

колективній праці

замкненості людини

спілкуванню людей із тваринами

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест