Мова. Мислення. Свідомість. Навчання. Пам*ять. 8 клас

Додано: 18 квітня 2020
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Яка сигнальна система сприймає за допомогою відповідних 

сенсорних систем різноманітні подразники (сигнали) навколишнього середовища?

варіанти відповідей

перша

друга

третя

черверта

Запитання 2

Яка сигнальна система проявляється в спілкуванні за допомогою усної та писемної мови?

варіанти відповідей

перша

друга

третя

четверта

Запитання 3

Інформація аналізується й узагальнюється, людина

розмірковує, формулює висновки за допомогою:

варіанти відповідей

рефлексів

навчання

мислення

мови

Запитання 4

Функція кори великих півкуль головного мозку, яка дає змогу людині за допомогою символів (слів та образів) уявити та виразити своє ставлення до реально існуючих і уявних предметів та явищ навколишнього середовища, свої життєві інтереси

варіанти відповідей

мова

мислення

пам*ять

увага

Запитання 5

Розумовою операцією є:

(оберіть декілька варіантів відповіді)

варіанти відповідей

поняття

судження

навчання

мова

Запитання 6

Своє ставлення до конкретних або уявних предметів чи подій людина виражає за допомогою...

варіанти відповідей

мислення

навчання

емоцій

волі

Запитання 7

Позитивною емоцією є ...

варіанти відповідей

радість

гнів

огида

жах

Запитання 8

Властивість новонароджених і немовлят під час розвитку аналізаторів фіксувати в пам’яті образи своїх батьків, оточення ...

варіанти відповідей

Звикання

 Імпринтинг

Осяяння

Інсайт

Запитання 9

Комплекс процесів, які відбуваються в центральній нервовій системі, забезпечуючи накопичення, зберігання та відтворення індивідуального досвіду і досвіду інших людей, почутого чи прочитаного, переживань тощо

варіанти відповідей

Навчання

Мова

Мислення

Пам’ять

Запитання 10

Забезпечує тривале збереження знань, образів, переживань, які запам’ятовуються після багаторазового їхнього повторення і відтворення

варіанти відповідей

сенсорна пам’ять

короткочасна пам’ять

довготривала пам’ять

Запитання 11

Збереження в пам’яті та відтворення колись сприйнятого життєво важливого об’єкта, його просторового розташування, кольору, звуків тощо

варіанти відповідей

Декларативна пам’ять

Образна пам’ять

Емоційна пам’ять

Рухова пам’ять

Запитання 12

Процес пригадування певних знань і викладення їх у логічній послідовності

варіанти відповідей

Відтворення

Аналіз

Навчання

Звикання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест