Мова. Мислення та свідомість.

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 621 раз
12 запитань
Запитання 1

Сигнальна система - це

варіанти відповідей

система сигналів, що сприймаються головним мозком

сукупність послідовно діючих безумовних рефлексів

сукупність рефлекторних процесів, які забезпечують сприймання та аналіз інформації, а також формування відповідних реакцій організму на певні подразники

стійке закріплення в корі великих півкуль певної послідовності умовно рефлекторних реакцій

Запитання 2

Вища нервова діяльність людини базується на аналізі інформації, що надходить у мозок через _____ сигнальні системи.

варіанти відповідей

три

дві

чотири

Запитання 3

Перша сигнальна - це

варіанти відповідей

мова

мислення

органи чуття

пам'ять

Запитання 4

Мова - це

варіанти відповідей

перша сигнальна система

друга сигнальна система

вища нервова діяльність

Запитання 5

Мислення - це

варіанти відповідей

перша сигнальна система

функція кори великих півкуль

функція спинного мозку

функція переферичної нервової системи

Запитання 6

Друга сигнальна система - це

варіанти відповідей

інформація у вигляді світла

інформація у вигляді знаків

інформація у вигляді звуків

інформація у вигляді зміни температури

Запитання 7

Друга сигнальна система - це

варіанти відповідей

усна мова

письмова мова

тільки перше твердження правильне

тільки друге твердження правильне

перше і друге твердження правильні

Запитання 8

Своє ставлення до конкретних або уявних предметів чи подій людина виражає за допомогою

варіанти відповідей

мови

уяви

емоцій

уваги

Запитання 9

Психічні процеси, що базуються на досвіді людини -

варіанти відповідей

уява

увага

емоції

свідомість

Запитання 10

Процес, у результаті якого отримана інформація стає доступною для аналізу, тобто доходить до свідомості -

варіанти відповідей

уява

емоції

сприйняття

увага

Запитання 11

Свідомість - це

варіанти відповідей

суб'єктивне переживання, у якому виявляється ставлення людини до навколишнього світу і до себе

психічні процеси, що базуються на досвіді людини

прояв вищої нервової діяльності, який полягає у відображенні дійсності та довільному регулюванні взаємозв'язків людини з навколишнім середовищем, зокрема із суспільством

Запитання 12

Відбиття в головному мозку цілісного образу предмета чи явища називають

варіанти відповідей

відчуттям

уявою

сприйняттям

свідомістю

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест