Музична література, 3 рік навчання, І симестр

Додано: 16 грудня 2020
Предмет: Мистецтво, 3 клас
Тест виконано: 7 разів
24 запитання
Запитання 1

Як називається стиль, що панував в європейському мистецтві ХVІІ – першої половини ХVІІІ століття (назва у перекладі з італійської означає чудернацький, дивний)?

варіанти відповідей

Середньовіччя

Бароко

Відродження

Запитання 2

Грандіозна за масштабами творча спадщина Й. С. Баха складає понад 1000 творів та охоплює всі жанри того часу, окрім якого жанру?

варіанти відповідей

ораторії

опери

кантати

концерту

Запитання 3

Хто із вказаних композиторів є засновником жанру інструментального концерту і є автором циклу концертів "Пори року"?

варіанти відповідей

Й. С. Бах

А. Вівальді

Г. Ф. Гендель

К. Монтеверді

Запитання 4

Знайди основні танці, які входили до клавірної сюїти епохи бароко, зокрема входять до "Французьких сюїт" Й. С. Баха:

варіанти відповідей

куранта, арія, менует, жига

алеманда, менует, пасакалія, фуга

прелюдія, арія, токата, інвенція

алеманда, куранта, сарабанда, жига

Запитання 5

Увертюра - це:

варіанти відповідей

інструментальний концерт

інструментальний вступ до опери

інструментальний ансамбль

інструментальний твір

Запитання 6

Широковідомий хор з ораторії "Месія" Г. Ф. Генделя?

варіанти відповідей

Sanctus

Crucifixus

Hallelyjah

Et resurrexit

Запитання 7

Для цього інструмента композитором написано біля 150 хоральних прелюдій, токати і фуги, фантазії та фуги, прелюдії та фуги. Й. С. Бах вважався неперевершеним знавцем будови цього інструмента:

варіанти відповідей

скрипка

віолончель

орган

клавір

Запитання 8

Особливий поліфонічний прийом розвитку, повторення мелодії в іншому голосі в інший октаві - це:

варіанти відповідей

речитація

інвенція

імітація

декламація

Запитання 9

Як називається великий віртуозний твір, у якому соліcт "змагається" з оркестром?

варіанти відповідей

фуга

сюїта

інструментальний концерт

ораторія

Запитання 10

Кого з перелічених композиторів вважали неперевершеним майстром ораторії (він написав в цьому жанрі більше 30 творів)?

варіанти відповідей

Й. С. Бах

К. Монтеверді

Г. Гендель

Ф. Куперен

Запитання 11

Як називається п'єса, що в часи Баха мала імпровізаційний характер та була близькою до прелюдії і фантазії, а пізніше - перетворилась на інструментальну п'єсу у швидкому темпі з рівноміриним рухом коротких тривалостей?

варіанти відповідей

фуга

токата

інвенція

хоральна прелюдія

Запитання 12

Продовж речення: вокальні сольні мелодії в перших операх були чимось середнім між співом та пристрасним мовленнямарією. Пізніше такий тип мелодії стали називати .......

варіанти відповідей

арією

речитативом

каватиною

аріозо

Запитання 13

Познач правильне твердження: творчість А. Вівальді, Й. Баха та Г. Генделя належить до епохи класицизму?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 14

Серед композиторів 17 ст. - першої половини 18 ст., які створювали музику для клавірів (клавісинів) , широковідомими стали імена французьких клавісиністів (обери необхідні варіанти):

варіанти відповідей

Ф. Куперен

К. Монтеверді

Ж. Рамо

К. Глюк

Запитання 15

Г. Ф. Гендель - видатний ...... композитор. Заповни пропуск:

варіанти відповідей

французьський

німецький

італійський

англійський

Запитання 16

На які з нижчеперечислених питаннь можливо відповісти "так, це правда":

варіанти відповідей

Й. Бах прославивася за житт як віртуоз гри на органі та клавесині

Усе життя Й. Бах прожив у містечку Ейзенах, у якому він і народився

Окрім музичної освіти Й. Бах в молодості навчався в університеті

Сини Й. Баха стали відомими музикантами

Запитання 17

Що означає прізвище «Бах» у перекладі з німецької? 

варіанти відповідей

море

річка

озеро

струмок

Запитання 18

Поліфонічний цикл «Добре темперований клавір» Баха включає в себе: .....     

варіанти відповідей

24 варіації

24 меси 

24 кантати і сонати

24 прелюдії і фуги

Запитання 19

В останні роки життя Бах страждав від недуги. Що це за хвороба така?

варіанти відповідей

сліпота

глухота

німота

параліч

Запитання 20

Відповідайте "так" чи "ні": Й. С. Бах писав музику у всіх існуючих у його часи жанрах, окрім опери

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 21

У якому жанрі поєднались такі види мистецтва? література, зображальне мистецтво, музика, танець.

варіанти відповідей

симфонія

соната

опера

пісня

Запитання 22

Повний літературний текст опери називається ....

варіанти відповідей

лібрето

вірш

оповідання

Запитання 23

Старовинний іспанський танець і назва частини з клавірної сюїти Генделя соль мінор

варіанти відповідей

вальс

пасакалія

сарабанда

соната

Запитання 24

Складний поліфонічний твір, назва якого з латинського перекладається як "біг"

варіанти відповідей

фуга

опера

інвенція

токата

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест